Skip to content

Cong ty Bao Bi Hong Ha

Contact Information

District Office
205BC Ben Van Don Street, District 4, Ward 5    Ho Chi Minh Vietnam
+84 907025686
Headquarters
Khu công nghiệp Tân Tạo, 16 đường số 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Chánh, Binh hung hoa, An Lạc A, Bình Tân,    Ho chi minh Vietnam
+84 907025686 http://Honhaco.com

Send Message

Free Trial
Member Login