Skip to content

Report Mensili

Report mensili per mercato e forecast per i polimeri (LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, ABS, PET), tecnopolimeri (PA 6, PA6,6, PBT, PC, SAN, POM, PMMA), riciclati (R-LDPE, R-LLDPE, R-HDPE, R-PP, R-PET) e polimeri biodegradabili.