ChemOrbis
Göktepe

26/06/2001 (00:00)


Üye Profili - Göktepe26/06/2001

Kısa Tarihçe

Firma asıl olarak İzmir'de 1962 yılında üç kardeş tarafından kurulmuştur. Amaç Türkiye'de üretilmeyen ancak içme suyu, sulama, derinkuyu ve binalarda kullanılan boruların yerine geçecek PVC'den imal edilmiş basınçlı boru üretmek idi.

Göktepe Plastik Türkiye'de 1964 yılında ilk defa plastik boru üretmiş olan firmadır. Bunun dışında ilk sert PVC derinkuyu teçhiz borularını da üreten yine Göktepe olmuştur.

Göktepe hem geçmişte hem günümüzde Türk çiftçisinin gelişmesine ve Türk çiftçisine yardım etmeye yönelik çabalarında çok aktif olmuştur ve PVC boruların sulamada kullanılmasında karsılaştıkları problemleri ,tamamı Göktepe tarafından organize edilen radyo programları, yayınlar, seminerler, tarımsal kuruluşlar, eğitimler ve konferanslar aracılğı ile çözmede uğraş vermiştir.

Ayrıca, Göktepe tüm Türkiye'de 1990'dan beri sondaj ustaları ve jeoloji mühendislerini yeraltı sularının uygun kullanım metodları, derinkuyu teknikleri ve bu alanda karşılaşılan problemler ile ilgili olarak eğitmek amacı ile "Derinkuyu Egitimi" düzenlemektedir.

Firma Türkiye çapında toplam 330 adet bayiiden müteşekkil geniş bir bayii ağına sahiptir. 1970'de bayiiler ile ilk olarak çalışmaya başladıklarında bu rakam sadece 31 idi fakat hızla büyüyerek bugünkü haline ulaşmıştır.

Ürünler

PVC ve PE basınçlı içme suyu boruları
PVC ve PE damla sulama boruları
PVC pis su boruları
PVC kablo koruma boruları
PVC derin kuyu teçhiz boruları
CPVC sıcak ve soğuk su boruları
PVC ve PE'den ekleme parçaları
Firmanın toplam üretim kapasitesi ortalama 20.000 ton/yıl'dır.

Göktepe satış ve üretim açısından Türkiye'de:

PVC derin kuyu teçhiz borularında 1. sırada
PVC pis su borularında 7. sırada
PVC ve PE damla sulama borularında ilk 3 arasında
PVC ve PE basınçlı icme suyu borularında ilk 5 arasında

Plastik Tüketimi

Göktepe ortalama plastik tüketimlerinin aşağidaki gibi olduğunu söylemektedir:
18.000 ton/yıl süspansiyon PVC
1000 ton/yıl HDPE
300 ton/yıl LDPE
300 ton/yıl LLDPE
250 ton/yıl CPVC

Genellikle CF Türkiye ve 180-360 gün vadeli akreditif bazında alım yapmakta ve daima malzemelerin paletli ve shrinkli olmasını tercih etmektedirler.

Bu sene şu ana kadar kriz nedeni ile sadece 3500 ton civarında bir ithalat yapmışlardır, bu rakam 2000'de 5-6000 ton idi.

Tedarik Kaynakları

Genelde hammadde tedarikinde iç piyasa alımları ile ithalat arasındaki oranın 50:50 olduğunu yani hammaddenin %50'sinin Petkim'den, %50'sinin de yurt dışından karşılandığını söylemektedirler. Fakat bazen ithalat daha yüksek olmakta ve bu oran 60:40 olmaktadır.

Avrupa, ABD, Uzakdoğu ve Orta Doğu ithalat için ana kaynaklardır fakat daima spot piyasadan alım yapmaya çalıştıkları için özellikle herhangi bir ülkenin adını veremediklerini söylemektedirler. İthalat yapmak istemedikleri tek bölge kalitenin düşük olması nedeni ile Orta ve Doğu Avrupa'dır.

Genel olarak Petkim'den memnundurlar ve ChemOrbis'e üye diğer firmaların yaptıkları benzer yorumlar paralelinde Petkim'in haftalık sevkiyat yapma imkanını tanıdığını bununda kendilerini stok maliyetlerinden kurtardığı ifade edilmiştir.

Ürün Spesifikasyonları

Firma ithal edilen plastiklerin tümünün spesifikasyonlarının ve tiplerinin aşağıdaki uygulamalara uygun olması gerektiğini söylemektedir:
PVC basınçlı içme suyu borusu üretimi
enjeksiyon kalıplama için PVC fittingler
HDPE/LDPE basınçlı içme suyu borusu üretimi
LLDPE damla sulama borusu üretimi
CPVC soğuk ve sıcak su borusu üretimi

Büyüme Planları

Türkiye'de hüküm süren ekonomik kriz nedeni ile, ki ülkede büyük bir kargaşaya ve özellikle de sanayiciler arasında uzun süren bir belirsizliğe neden olmuştur, gelecekte büyüme ile alakalı plan yapamamaktadırlar. Bununla beraber, firma PE'den mamul ürünlerin tüketiciler arasında gün geçtikçe popüler olması sebebi ile PE tesislerinin kapasitesini büyütmek için plan yapacaklarını ama şu anda kesin bir şey olmadığını söylemektedir.

Piyasa Koşulları

Firma şu anda Türkiye'de piyasaya etki eden ana faktörlerin fiyat, teslim süresi, kurlar ve ödeme şartları olduğunu söylemektedir.

Firmanın ürünlerine olan talep Haziran başında alışılmışın altında idi fakat şimdi yavaş yavaş talepte bir toparlanma vardır ve normale dönmektedir. Bununla birlikte, şu anda sadece peşin satış yapmakta olup vadeli satışlar artık yapılmamaktadır.

Firmanın hammadde fiyatı ve talebi ile ilgili olarak yakın ve uzun döneme nasıl baktığı hususuna gelince, yakın gelecekte fiyatın çok sık olarak değişmesi sebebi ile fiyat seviyesi hakkında herhangi bir öngörüde bulunmanın zor olduğu yorumunu yapmışlardır. Diğer taraftan, talep malın bulunabilirliğine ve piyasa fiyatlarına bağlı olarak artacaktır. Ayrıca fiyatların da tedrici olarak uzun dönemde taleple birlikte artacağını öngörmektedirler.

ChemOrbis/Internet Stratejisi

Göktepe çalışanlarının ChemOrbis'in sitesini hergün ziyaret ettikleri ve burada sunulan içeriğin ve bilgilerin onlar icin son derece faydalı olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca ChemOrbis Pazaryeri'nde ihale açmayi düşündüklerini ve muhtemelen de çok yakında ticaretin artık başladığı şu dönemde bir ihale açacaklarını söylemişlerdir. Şu ana kadar Internet üzerinden ne satış ne de alış yapmamalarına rağmen hem alıcılara hem de satıcılara kolaylıkla ve çabuk bir şekilde ulaşabilmek için Internet'in onlar için çok faydalı bir araç olduğu düşüncesindedirler.

Şu anda kendi Internet siteleri üzerinde çalışmaktadırlar fakat henüz bu çalışma tamamlanmamıştır. Bittiğinde Körfez bölgesi, Kuzey Afrika, Orta Doğu, BDT ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerindeki tüketicilere ulaşabilmek için sitenin hem Rusça hem Arapça olmasını planlamaktadırlar.

İnternet'i ayrıca özellikle kendi alanları ile ilgili yeni teknolojileri takip etmek icin sık sık kullanmaktadırlar.Copyright © 2002 ChemOrbis | www.chemorbis.com