ChemOrbis
Atofina

22/11/2001 (00:00)Küresel Tarihçe

Petrokimya endüstrisinin lider şirketlerinden olan Atofina, sektörün dev şirketlerinden olan ve köklü birer tarihe sahip olan Elf Atochem ve Totalfina’nın kimya yatırımlarının birleşmesinden oluşuyor. Aslında Nisan 2000’de kurulan Atofina, dünyanın dördüncü en büyük petrol ve beşinci en büyük kimyasallar şirketi olan TotalFinaElf’in kimyasal dalı olarak faaliyete geçmişti.

Aşağıda şirketin dünya ve Avrupa sıralamasını bulabilirsiniz:

Ürün Avrupa sıralaması Dünya sıralaması
Etilen 2 8
Propilen 1 3
Polietilen 7 8
Polipropilen 4 3
Polistiren 2 4

Atofina’nın kimyasal faaliyetlerini üç temel iş yatırımına ayırabiliriz. Bunlar petrokimyasallar, ara materyaller, performans polimerleri ve özellikli kimyasallar olarak üçe ayrılabilir. Atofina petrolden polimerlere tüm olanaklarını entegre ederek, büyük yapısını ve jeografik çeşitliliğini en iyi şekilde kullanmaktan gurur duyduğunu belirtiyor.

Atofina’nın bir başka gurur duyduğu noktayı ise müşteriye odaklanma ve hedeflerinin müşteriye verilen değeri sağlamlaştırmak olarak ifade ediyor. Atofina bu girişimi teknolojik uzmanlıklarını kullanarak ve devamlı gelişerek destekliyor.

Türkiye Tarihçesi

Şirketin Türkiye ofisi 1995 yılında kurulmuş. Ofisin şirketi doğrudan temsil ettiği, bundan önce ise iş aktivitesinin değişik acentalar ve distribütörler üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor. Türkiye’de şirketin kendi ofisinin açılması üç nedene bağlanıyor; Türkiye yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermiş bir ülke, gümrük birliğine dahil ve yatırım açısından imkan sağlama potansiyeline sahip.

Türkiye’de faaliyete başladığı ilk seneyi iş yükünü acentalardan kendi üzerine almak ve piyasayı incelemek için harcamış. İlk kuruluşunda 6 çalışana sahip olan şirkette şu anda 14 çalışan hizmet vermekte. TotalFina ve ElfAtochem’in arasındaki birleşmenin yerel ofisi güçlendirdiği, yeni kapasite ve daha geniş yelpazede ürünler ile piyasadaki konumunu daha iyi duruma getirdiği ifade ediliyor.

Bugün, Atofina Türkiye ofisinde geniş bir ürün yelpazesi olduğu için şirket Türkiye’deki hemen hemen her endüstriyel sektöre hitap edecek duruma gelmiş. İstanbul ofisi, müşterilerine destek sağlayarak, uzmanlığı doğrultusunda servis veriyor. Ofis personeli, şirketin istihdam kalitesine verdiği değer sonucu olarak yüksek nitelikli ve bilgili çalışanlardan oluşuyor.

Ürünler

İstanbul ofisi petrokimyasallara odaklanarak PE, PS ve emülsiyon PVC tedarik ediyor. Atofina PP de üretmesine rağmen bunu yerel acentalar yolu ile tedarik ediyor.

Şirketin Türkiye’ye sattığı plastiklerin dağılımı aşağıdaki gibi ifade ediliyor:

PS 15-20,000 ton
Antişok PS 66%
Kristal PS 34%

PE 28,000 ton
HDPE boru 8,000 ton
HDPE blow molding 5,000 ton
LDPE 15-20,000 ton

PVC 8,000 ton
Emülsiyon 5,000 ton
Bileşikler (enjeksiyon, ektrüzyon, şişe bileşikleri) 3,000 ton

Atofina Avrupa’nın ikinci en büyük şirketi olarak biliniyor. Türkiye’deki hedef PS müşterileri, ses ve görüntü cihazları üretim ve ambalaj sektörü olarak ifade ediliyor. İki sektörde de şirketin oldukça güçlü olduğu belirtiliyor. ElfAtochem PS teknolojisinin piyasada oldukça iyi bilindiği, bu teknoloji ile üretilen PS materyalinin bir çok alıcı tarafından üstün nitelikli bir ürün olarak ifade edildiği vurgulanıyor. Atofina Türkiye, şirketin kullanımı ve işlemesi kolay olan ve son üründe kendisini gösteren PS materyalinin özellikleri sayesinde oldukça sadık bir müşteri kitlesine sahip olmuş. Atofina’nın sunduğu 3 MFI’dan 20 MFI’a kadar geniş bir PS materyal yelpazesi olduğu, yüksek parlaklıktan antistatik ve özellikli tiplere kadar müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen geniş bir dağılımda ürün çeşidi sunduğu ifade ediliyor. Atofina artık, Qatar Petrochemical’ın (Qapco) Katar Messaied’deki ünitesi sayesinde LDPE tedariği sağlayabilecek. Tesis, 385,000 ton/yıl kapasiteye sahip bulunuyor.

Bununla beraber birleşimden sonra şirketin HDPE konusunda özellikle boru tipi ve blow molding tipinde çok daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Atofina, çok yüksek teknolojili üretim süreci gerektiren birkaç Avrupalı PE 100 üreticisinden biri olarak biliniyor. Şirketin şu anda Türkiye’ye sadece boru tipi ve blow molding tipi materyaller sattığı, gelecek sene kapasite arttığında daha fazla materyal tedarik edeceği belirtiliyor. Boru sektöründe Atofina’nın sadece PE 80 ve 100 tipi materyal sattığı biliniyor. Şirketin Türkiye’de PE 100’e hızlı geçişi hemen gördüğü ifade ediliyor. PE 80 konusunda ise bu materyalin bir süre daha doğal gaz ve basınçsız uygulamalarda kullanılacağı belirtiliyor.

Blow molding konusunda ise Atofina’nın süt ve meyve suyu ambalajında kullanılan, sıvıyı özellikleri sayesinde koruyan materyalleri sayesinde Türkiye’deki liderlerden biri olduğu ifade ediliyor. Bir Atofina yetkilisi standart ambalajlama olan 7 katman yerine bu materyalin üç katman sayesinde aynı üstün özellikleri sağladığını belirtiyor.

Atofina için blow molding’in büyük bir odaklanma noktası olduğu, bu teknolojiye yatırım yaptıkları, Türkiye’de de başarısını sağlamlaştırmak için zaman ve çaba harcadıklarını dikkat çekiyor. Şirketin 120 litrelik ambalajlama için özel niteliklere sahip, yüksek kalitede blow molding materyali de olduğu ifade ediliyor. Atofina materyalleri doğal olarak Türkiye’deki ambalaj ürünleri çeşitleri arasında bulunuyor.

Atofina’nın süspansiyon PVC açısından Türkiye’ye limitli sayıda satışı bulunmasına rağmen Türkiye emülsiyon PVC piyasasında piyasanın 1/3’ünü karşılıyor. Şirketin sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da emülsiyon PVC konusunda piyasa lideri olduğu ifade ediliyor.

Yukarıda ifade edilen polimerlerden başka Türkiye ofisinin özel kullanım için plastikler, PMMA, fonksiyonel poliolefinleri, yüksek teknoloji mühendisliği plastikleri, PVDF, kopolyamidler ve PA 11 ile 12 de tedarik ettiği biliniyor.

Büyüme Planları

Türkiye ofisinin endüstriye plastik tedarik etmekten başka yatırım imkanlarını araştırma görevi de bulunuyor. 1994 yılından beri Türkiye’deki potansiyeli gören şirket Türkiye bürosunu kurarak bu ülkedeki kimyasallar işini geliştirme çabalarını desteklemiş. Şirketin Türkiye’deki yatırımlarındaki sürekliliği ve gelişmeyi sağlamak için arayışlarını kesintisiz sürdürdüğü ifade ediliyor.

Piyasa Koşulları

Bir Atofina temsilcisinin ifade ettiğine göre bu yıl Avrupa’daki PE’si için başarılı geçmedi. Etilen fiyatlarındaki düşüşlerin PE fiyatlarına da yansıdığı ifade ediliyor. Sene sonu yaklaştığı için piyasa oyuncularının eldeki stok seviyesini eritmek istedikleri, bunun neticesi olarak da fiyatların gevşeyebileceği ve piyasada daha çok miktarda spot materyal bulunabileceği belirtildi. Temsilci, 2001 yılının zor bir sene olmasına ve Türkiye’de kriz yaşanmasına rağmen hedeflerine ulaştıklarını ifade ediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran’ın kesinlikle ağır seyrettiği ancak Ekim ayından sonra piyasada hareketlenme görüldüğü ifade ediliyor. Atofina temsilcisi, krizden bazı şirketlerin ihracat hacimlerini artırarak karlı çıktıklarını ve bir sene öncesine göre ihracata daha fazla odaklandıklarını belirtiyor.

Aynı durumun PS sektörü için de geçerli olduğu, bazı sektörlerin krizden etkilenmelerine rağmen diğerlerinin ihracatı artırarak karlı duruma geçtikleri ifade ediliyor. Yetkili bu sene gerçekleşen olaylar arasında önemli bir olguya değinerek, 2001 senesinde PS tedarik fazlası yaşanmasına ve taleplerin az olmasına rağmen bu materyalin fiyat seviyesinin yılın büyük bölümünde kararlı seyrettiğini ifade ediyor. Bununla beraber şu anda fiyatların gevşediği ve Aralık ayında daha da gevşemesinin beklendiği belirtiliyor. Fiyatların Ocak ayının ikinci yarısında tekrar toparlanacağı belirtiliyor.

ChemOrbis/İnternet Stratejisi

Atofina Internet’in değerinin farkında olduklarını belirtiyor. İnternet’in haberleşme konusunda güçlü bir gereç oluğunu ifade eden yetkili, bu teknolojinin bilgisayar sistemlerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi sırasında etkisini fazlaca gösterdiğini ifade ediliyor. Şirketin tüm yan şirketlerini bir araya toplayarak bir Internet sitesi gerçekleştirdiğini ve şirket içinde de Intranet kullanıldığı ifade ediliyor. Elektronik ticaretin gelişen trendlerini yakından takip eden şirket, bu trendlerden ne gibi yararlar sağlayabileceğini de araştırıyor.

ChemOrbis hakkında yorum yapan Atofina yetkilisi, girişimi “çok cesur ve mücadeleci bir çaba ” olarak ifade ediyor. ChemOrbis’in iş dünyasında radikal bir değişim yaratacağını belirten şirket yetkilisi, platformu gerçekleştirmek için verilen emeğin farkında olduklarını ve bunun hakkının verilmesi gerektiğini de ekliyor. Platformun tasarımının, piyasaya bir modeli diretmek yerine üye görüşlerine dayanarak tasarlandığının rahatlıkla anlaşılabildiğini belirten yetkili, platformun piyasanın istekleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini de ekliyor. Atofina yetkilisi, ChemOrbis platformunun müşterilerin ihtiyaçlarının farkına varmış bir ortam olduğunu, bu yüzden de fazla zorlukla karşılaşmadan başarıya ulaşacağına inandığını belirtiyor.Copyright © 2002 ChemOrbis | www.chemorbis.com