Skip to content

Berke PlastikKısa Tarihçe

Türkiye'deki en hızlı büyüyen plastik işleyicilerinden biri konumunda olan Berke Plastik, termoplastik montaj malzemeleri üretmenin yanı sıra bunların dağıtımını da yapıyor. Merkez ofisi İstanbul'da bulunan kuruluşun üretim yeri Adapazarı'nda.

Kuruluş 19 yıl önce, sadece tek bir ham maddeden, PVC’den, plastik montaj malzemeleri üretmek üzere kuruldu. Daha sonra istikrarlı bir biçimde büyümeye devam eden kuruluş, son beş yıldır da plastik kalıp alanındaki fiyat ve kalite problemlerine çözüm getirmek üzere PPRC boru, modüler standlar ve enjeksiyon kalıplar üretmeye başladı. Temel felsefesi, her alandaki faaliyetlerini sürekli kaliteli plastik üreterek sürdürmek olan Berke Plastik’in yöneticileri, bu felsefe doğrultusunda, faaliyet gösterdikleri üretim ve dağıtım alanlarını hemen genişletmek üzere çok fazla acele etmediklerini ifade ediyor.

Berke Plastik boru ve stand üretimini 3000 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında gerçekleştiriyor. Kuruluş ayrıca 1995'de fabrikadan ayrı bir yerde kurulan bir plastik kalıp üretim atölyesine de sahip bulunuyor. Berke Plastik'in toplam 102 çalışanı var. Satış organizasyonu Türkiye çapında yayılmış 50 distribütörden oluşuyor. Kuruluşun enjeksiyon kalıp ve standlarının satışı yurt dışının yanı sıra yurt içine de yapılıyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 20'si ihraç ediliyor. Genellikle, kalıp satışı Rusya ve Orta Avrupa'ya gerçekleştirilirken modüler standlar Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor.

Berke Plastik, ürünlerinin yüksek kaliteli ama markalaşmamış ürünler olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu günlerde yurt içi piyasada ürünlerinin ticari markasını oturtmaya çalışmaları üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Kuruluş, marka adını sağlamlaştırmak üzere Türkiye'deki distribütör ve montajcılara yönelik bir dizi toplantı, eğitim programı ve bölgesel seminer içeren bir kampanya başlatmış. Berke'nin yeni bir organizasyon olan distribütör sistemi en yüksek kalitenin elde edilmesi için çok sıkı bir kontrole tabi. Ürünler birkaç satıcı yerine sadece tek bir bölgesel distribütöre veriliyor. Kuruluş, bunun adlarını duyurmalarını etkilediğinin farkında ama böylece tüm müşterilerin aynı yüksek kalitede teknik hizmeti alabilmesinin mümkün olduğuna inanıyor. Berke'nin pazarlama anlayışı tamamen kaliteli ürünlerine dayandırıldığı için ticari marka oturtulurken, organizasyonun kalitesinden bir şey kaybetmemesine azami dikkat sarf ediliyor.

Berke Plastik, kalitesinden ve gelişiminden son derece emin. Kuruluş, satış organizasyonunu, distribütör sistemi aracılığıyla yüksek kalite standartları çerçevesinde tüm Türkiye geneline yayarak genişletme çalışmalarına başlamış. İhracat piyasasında yeni olduklarını ama istikrarlı üretim ve dağıtım yaklaşımları sayesinde birkaç yıl içinde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtiyorlar.

Ürün Gamı

Berke 8 ekstrüdere ve 13 enjeksiyon molding makinasına sahip olan Plastik şu ürünlerin üretimini yapıyor:

PVC kanalizasyon boru ve aksamları
PVC yağmur oluğu ve aksamları
Basınçlı borular
PPRC boru ve aksamları
Modüler standlar
Kokteyl çubukları, kül tablaları

Berke 5,000 ton/ yıl boru üretimi ve 500 ton/yıl modüler stand üretimi kapasitesine sahip. Kuruluş ayrıca hem şirket içi kullanıma hem de satışa yönelik enjeksiyon kalıp üretimi yapıyor. Kuruluş, enjeksiyon kalıp üretimine,Türkiye piyasasında bulunabilenden daha kaliteli ve ithal ürünlere göre daha rekabetçi fiyatlardan kalıplara ihtiyaç duyduklarını fark edince başlamış.

Plastik Tüketimi

Firmanın tüketimleri ve ortalamaları şöyle:

PVC 2,000 ton/yıl
PP 700 ton/yıl
Antişok PS 200 ton/yıl
Kristal PS düşük miktarlarda

Yüksek kalitede PPRC sıcak/soğuk su borusu üretimi için gerekli PP ihtiyaçları sadece random kopolimer ile karşılanıyor. PVC olarak K58-60 tüketiliyor. Berke ayrıca modüler stand üretiminde anti şok PS ve kokteyl çubukları ve kül tablası gibi diğer küçük üretimleri için kristal PS kullanıyor.

Tedarik Kaynakları

Berke PVC ihtiyacının çoğunu Batı ve Orta Avrupa'dan satın aldığını belirtiyor. Alım yaptığı ülkeler arasında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İtalya ile düşük miktarlarda alım yaptığı Romanya bulunuyor. Petkim'den çok düşük miktarlarda alım yaptıklarını çünkü fiyat değişiklikleriyle paralel olmayan Petkim fiyatlarının rekabet gücünün genellikle zayıf olduğunu ifade diyorlar. İki-üç yıl önce Yunan menşeili materyal de satın aldıklarını ama o zamandan beri bu materyalin piyasada pek fazla bulunmadığını söylüyorlar. uygun şartlara sahip olduğunda Rusya, ABD veya Uzak Doğu'dan da PVC almak istediklerini belirtiyorlar. PVC'de en önemli özelliğin K değeri olduğunu, denenmiş ve onaylanmış olma kaydıyla çoğu kaynağın bu açıdan ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiriyorlar.

Berke, PP ihtiyacına yönelik olarak sadece, DSM'in bir random kopolimer tipi olan Vestolen 9421 materyalini satın alıyor ve bunun yerine başka bir materyal almaya niyeti yok. Bu materyalin piyasadaki en iyi ürünlerden biri olduğunu ve diğer üreticilerin bu materyali üretmediğini belirtiyorlar. PPRC borularının kalitesi konusunda son derece titizler ve bu materyalin piyasada bulunabilecek en iyi materyal olduğunu düşündükleri bundan vazgeçmek istemiyorlar. DSM'in PP üretim tesislerini SABIC satın aldığı için de PP materyali satın almak üzere artık SABIC ile çalışmaya başlayacaklarını ifade ediyorlar.

Antişok PS ihtiyaçlarını ise yurt içi piyasadan karşılıyorlar. Petkim'in bu materyali ürettiği dönemde düzenli olarak Petkim'den alım yaptıklarını, ayrıca Başer'den ve yurt içi stoklardan da Avrupa menşeili ürün satın aldıklarını belirtiyorlar. Kristal PS ihtiyaçları çok düşük ve bu materyali yurt içinden satın alıyorlar.

Büyüme Planları

Türkiye'deki çoğu kuruluşta olduğu gibi, Berke Plastik'te de büyüme planları geçen yılki büyük krizin ardından ortaya çıkan ekonomik durgunluğa bağlı olarak dondurulmuş durumda. Firmanın başlıca hedefi modüler stand üretimini artırarak uluslararası faaliyet alanını büyütmek. Şu anda yabancı firmalarla görüşmeleri sürüyor ve bazı gelişmeler kaydedilmesi halinde bu sektörde yakın gelecekte hızlı bir büyüme kaydedeceklerine inanıyorlar. Buna göre, büyüme konusundaki ana hedefleri ihracatlarını artırmak. Üç yıldır ihracat yaptıklarını ve öğrenme aşamasında olduklarını ama daha önce de belirtildiği gibi, bu konuda yeni görüşmeler yaptıklarını ve bunların sonuca ulaşması halinde ihracat alanında mükemmelleşeceklerini ifade ediyorlar. Yabancı ülkelere yönelik bir portföy oluşturma üzerinde çalıştıklarını, bunun oturtulması halinde satışlarını artıracaklarını ifade ediyorlar.

ChemOrbis/İnternet Stratejisi

ChemOrbis'in Berke Plastik ile görüşmesi sırasında, bir iki gün içinde kullanılmaya başlanacak yeni bir web sitesi hazırlanıyordu. Firma, web sitesini müşterilerin buradan daha fazla teknik bilgiye ulaşabilmek istediklerini anladıkları için yenilediklerini belirtti. Yeni web sitesinde içeriğin, müşterilerin ihtiyaç duydukları teknik özellik bilgilerini kolaylıkla bulabilecekleri biçimde genişletilmesi, Berke'nin teknolojik gelişmelere ne kadar duyarlı olduğu ve bunları iş iletişimini güçlendirme yönünde kullandığını ortaya koyuyor.

Ayrıca firmanın, yeni sitesinde kendilerinin geliştirdikleri bir e-ticaret aracına yer veriyor olması da dikkat çekiyor. Firma bu özelliğin müşterileri hazır oluncaya kadar şimdilik kullanılmadığını belirtirken, bu özelliğin kullanılmaya başlanacağı zaman elektronik ticaretin tüm faydalarından en iyi bir biçimde yararlanmak kendilerini hazırladıklarını ifade ediyor.

Berke Plastik'in ChemOrbis'e üye olmasının temel nedenlerinden biri fiyat hareketlerini izlemek olmuş. Firma, piyasada olup bitenleri ve bunların alımlarını nasıl etkileyeceğini görmek üzere içeriği de takip ediyor. İhtiyaç duyduklarında ChemOrbis üzerinden hemen bir ihale açmayı düşünüyorlar ve böyle bir aracın firmalarına ne gibi faydalar sağlayacağını kavradıklarını dile getiriyorlar.

  Sayfayı yazdırmak için tıklayın


Ücretsiz Deneyin