ChemOrbis
Emaş Plastik

30/09/2002 (11:26)Kısa Tarihçe

Emaş Plastik, 1984 yılından bugüne ürettiği, dağıtım ve alım satımıyla ilgilendiği termoplastik malzemelerle genelde otomotiv, eletrik-elektronik, tarım ve küçük ev aletleri sektörlerini hedeflemektedir. Firma, son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda, üretiminde poliamid (PA) kompoundlar temel olmak üzere, PP, ABS, ve PBT kompoundlar gibi Türkiye'de üretimi olmayan birçok polimerde farklı tiplerde çalışmaya başlamıştır.

Firma, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde 5000 m2'lik ve Bursa Serbest Bölgesi'nde 3000m2'lik kapalı alanlar, ve toplamda 14,000 m2'lik açık alan üzerinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Emaş Plastik'in İstanbul İkitelli'de de ofis ve deposu bulunmaktadır. Firmanın yönetim kadrosu ve fabrika işçileri dahil olmak üzere yaklaşık 85 çalışanı bulunuyor. Üretim 4 adet tek burgulu ve 1 tanesi Serbest Bölge'de olmak üzere 2 adet çift burgulu ekstruderde yapılmakta.

Emaş'ın poliamid malzemeleri, sadece çevre açısından zararsız yöntemler ile üretilmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm özelliklerini koruyarak geri kazanılabilme özelliğine sahip. Emaş Plastik, 20 yıldır poliamid ipliklerin geri kazanılması üzerine çalışmakta. Bu tecrübe, üretimde kullanılan birçok ekipman ve makinenin tasarlanması ve imalatının yapılmasına neden olmuş. Firma, poliamid geri kazanımı konusunda Avrupa'daki üreticilerin dikkatini çekmiş ve yüksek kalitede üretilmeye çalışan ürünler, orijinal polimerlere çok yakın değerlere sahip olduklarından, bu ürünler Avrupalı üreticiler tarafından da baz polimer olarak kullanılmaktadırlar.

Firmanın üretimi iki ana grup altında toplanabilir: Plastik Kompound üretimi ve Geri Kazanım yöntemi ile baz polimer üretimi. Plastik Kompound üretiminde, polimerler ile diğer katkı maddeleri eriyik ortamda birbirleriyle karıştırılmakta. Bu proseste plastiklerin fiziksel, ısısal, elektriksel ve estetik özellikleri değişmekte ve proses sonucunda kompound veya kompozit elde edilmekte. Bu nihai ürünlerin özellikleri, Emaş bünyesinde bulunan laboratuarda incelenmekte. Firmanın laboratuarında, modern ve güvenilir ekipmanlar bulunmakta.

Emaş Plastik, 1987 yılından itibaren üretiminin bir bölümünü ihraç etmekte. Poliamidlerde Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve ihracat yüzdesi yaklaşık % 20-25'dir. Poliamid malzemeler Türkiye'de yalnızca iplik üreticileri tarafından, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretiliyor. Petkim de bu hammaddeyi üretmiyor. Bunun yanı sıra, Avrupa'da hızla gelişmekte olan Çevre Yasaları ile birlikte, geri kazanımlı hammadde kullanımına ağırlık verilmekte.

Ürün Gamı

Emaş Plastik'in üretimine ağırlık verdiği başlıca ürünleri şunlar:

PA Kompoundlar
PP Kompoundlar
PC Kompoundlar
ABS Kompoundlar
PC/ABS Kompoundlar

Firmanın ürettiği malzemelerin uygulama alanları ise aşağıda özetlenebilir:

Otomotiv
Elektrik-elektronik
Tarım
Küçük ev aletleri

Emaş Plastik yıllık 16,000 ton/yıl makine kapasitesi ile Doğu Avrupa'daki en büyük bağımsız poliamid termoplastik üreticisi konumunda. Şu anda yıllık 5,000 - 6,000 ton'luk üretim yapılmakta, ancak 2003 yılı başlarında arttırılmış olacak olan PP kompoundlar ile bu kapasitenin 10,000 ton'yıl'a çıkartılması düşünülüyor.

Plastik Tüketimi

Emaş Plastik'in plastik tüketimine ilişkin olarak şu rakamlar veriliyor:

5,000 ton/yıl PA
1,000 ton/yıl homopolimer ve kopolimer PP (yeni kapasite arttırma çalışmalarıyla bu rakamın 5,000 ton'yıl olması bekleniyor)

Tedarik Kaynakları

Emaş Plastik en fazla kullandığı hammadde olan PA alımlarını genelde Avrupa'dan yapıyor. Bu hammaddede üretim Avrupa ağırlıklı ve bu yüzden firma buradan alım yapmak durumunda.

Firma, PP için ise ülke ayrımı yapmayarak Uzak Doğu orijinli malları tercih ediyor. PP kompoundların üretimini Bursa Serbest Bölgesi'nde gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, görüştüğümüz firma yetkilisi, önümüzdeki dönemde Orta Doğu'nun poliolefinler için büyük bir tedarikçi olması ile birlikte, artık Orta Doğu menşeili ürünleri de kullanmayı düşündüklerini söylüyor. Ayrıca zaman zaman Amerika menşeili ürünleri de tercih ediyorlar.

Büyüme Planları

Emaş Plastik, uluslararası pazarlarda dünyaca tanınmış DuPont, Rhodia, BASF, DSM, Bayer gibi büyük polimer üreticilerinin aktif oldukları yerlerde, bu üreticilerden almak zorunda olduğu baz polimer ile üreteceği orijinal kompoundlar ile değil, kendi teknik bilgilerine dayanarak ürettiği geri kazanılmış baz polimerler ve bunların kompoundları ile rekabet etmeyi hedeflemekte.

Firma, son yıllardaki gelişmelere paralel olarak üretim programında sadece Poliamid kompound üretimi ile sınırlı kalmayıp PP kompoundları, ABS kompoundları, PBT kompoundları gibi Türkiye'de üretimi olmayan diğer polimerlerin takviyeli tiplerinin üretimine başlamıştır. PP hariç tüm bu ürünlerde baz polimer olarak dışarıya bağımlılık halen sürmektedir. Firma, bu ürünlerle ilgili olarak kapasite ve yeni makine parkı yatırımlarına devam etmektedir.

Emaş Plastik, yıllardır sektördeki uluslararası firmalar ile stratejik ve oldukça hassas bir denge ile ilişkilerini sürdürmektedir. Son üç yıldır başka bir uluslararası kompound üreticisi ile de yakın bir çalışma içerisindedir. Sektörde görülen birleşmeler bizim de gelecekte bir ortaklık yapısı oluşturma zorunluluğumuz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Geri kazanım faaliyetlerinde teknik ve belgelendirilme çalışmalarımıza ağırlık vermekteler. Yeni yatırımlar ile üretim alanlarımızı modernleştirmeye çalışmaktalar.

ChemOrbis/İnternet Stratejisi

Emaş Plastik, interneti araştırma ve bilgi toplama amaçlı kullanmakta. Firmanın ürünlerinin tüm teknik özelliklerinin açıklandığı ve ürünlerinin tanıtıldığı bir web sitesi bulunmakta.

Görüştüğümüz firma yetkilisi, ChemOrbis içeriğini takip ettiklerini ve bu içeriği çok beğendiklerini söylüyor. Bu hizmeti, yurt dışı bağlantılarının yardımıyla öğrendiklerini ve ChemOrbis'in yurt dışında bilindiğini de ekliyorlar. Ancak, ürün portföylerinde PA hammaddesinin yerinin büyük olmasından dolayı, ChemOrbis ticaret platformundan şu ana kadar yararlanamadıklarını da belirtiyorlar. Emaş Plastik'in ChemOrbis'ten beklediği, daha geniş bir ürün gamı ve kendi hammaddeleri için de ticari hizmet sağlanabilmesi.
Copyright © 2002 ChemOrbis | www.chemorbis.com