ChemOrbis
TÜPRAŞ

28/04/2004 (17:55)Kısa Tarihçe

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi - TÜPRAŞ, 1983 yılında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Firma, sahip olduğu rafinerilerde hampetrolü işleyerek Türkiye'nin ihtiyacı olan petrol ürünlerini üretmeyi hedeflemiştir. TÜPRAŞ 'ın faaliyet konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Hampetrol tedarik etmek
Hampetrol rafine etmek
Petrol ürünleri ihraç ve ithal etmek
Petrol rafinerileri veya yeni üniteler kurmak, satın almak, devralmak ve işletmek
Petrokimya sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurmak, işletmek ve bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak
Her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurmak ve işletmek

TÜPRAŞ 'ın bünyesinde aşağıdaki kurumlar faaliyet göstermektedirler:

İzmit Rafineri Müdürlüğü
İzmir Rafineri Müdürlüğü
Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü
Batman Rafineri Müdürlüğü
Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi sıralamasında her yıl ilk sırada yer alan TÜPRAŞ Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en büyük rafineri şirketi; Avrupa'nın ise en büyük 7. rafineri şirketidir. 2003 yılı sonu itibariyle TÜPRAŞ bünyesinde çalışan geçici işçiler dahil toplam 5,335 personel bulunmaktadır.

1990 yılında özelleştirilmesine karar verilen TÜPRAŞ 'ın sermayesi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 1991 senesinde birinci halka arzı gerçekleştirilerek, sermayesinin yüzde 2.5 oranında A grubu hisse senedi halka arz edilmiştir. 2000 yılında TÜPRAŞ hisselerinin ikinci halka arzı tamamlanmış ve İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsalarında işlem gören A grubu hisselerinin toplam sermayeye oranı yüzde 34.24'e yükselmiştir. 2003 yılında özelleştirilmesi için resmi çalışmalara başlanmış ve Özelleştirme İdaresi tarafından TÜPRAŞ 'ın yüzde 65.76'sının blok satışı gerçekleştirilerek Şubat 2004'te Efremov-Zorlu konsorsiyumuna 1,302,000,000 ABD dolarına satışına karar verilmiştir.

TÜPRAŞ 2003 yılında ISO 9001:2000 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgesi almıştır. Firma yapmış olduğu açıklamada, işletmenin faaliyetlerinde kalite, çevre, toplum ve çalışan sağlığına olan duyarlılığını Genel Müdürlük, İzmit Rafineri Müdürlüğü, Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüklerinde kurduğu entegre yönetim sistemiyle bu şekilde belgelendirdiğini ve İzmir ile Kırıkkale Rafineri Müdürlüklerinde de belgelendirme çalışmalarına başlandığını belirtmiştir.

Üretim Bilgisi

TÜPRAŞ 'ı oluşturan tesisler hakkında özet üretim bilgisi aşağıdaki gibidir:

İzmit Rafinerisi - Türkiye'nin en büyük rafinerisidir. Tesiste ham petrol ve vakum destilasyon üniteleri, FCC, hydrocracker, reformer üniteleri, izomerizasyon ünitesi, desulfurizer üniteleri, kükürt üretim üniteleri bulunmaktadır.
İzmir Rafinerisi - Aliağa rafinerisi olarak da bilinen tesiste yukarıdaki ünitelere ek olarak visbreaker ünitesi de bulunmaktadır. Türkiye'nin tek makine yağı kompleksi de bu rafineridedir.
Kırıkkale Rafinerisi - Tesiste ham petrol ve vakum destilasyon üniteleri , hydrocracker, reformer üniteleri, izomerizasyon ünitesi, desulfurizer ünitesi, kükürt üretim üniteleri bulunmaktadır.
Batman Rafinerisi - Ülkemizin ilk rafinerisi olan Batman Rafinerisinde, ham petrol ve vakum destilasyon üniteleri , reformer ünitesi bulunmaktadır.
Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü - Petkim A.Ş.'nin kurduğu ilk kompleks olan Yarımca Tesisleri, Özelleştirme Kurulu'nun onayı ile 60 milyon $ bedelle 01 Kasım 2001 tarihinde TÜPRAŞ 'a devredilmiş ve Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü adını almıştır. Bu tesiste, karbon siyahı; polibütadien (CBR), SBR, bütadien ekstraksiyon ve PS üniteleri bulunmaktadır.

Ürün Bilgisi

TÜPRAŞ 'ın ürün profili ve 2003 yılı üretim rakamları aşağıdaki gibidir:

Petrol ürünleri - LPG, solvent, nafta, benzin, jet yakıtı, gazyağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil, asfalt, makine yağı, vb. - toplam üretim 22,228,238 ton
Petrokimya ürünleri - toplam üretim: 105,078 ton
   o PS - 6,881 ton
   o SBR - 21,118 ton
   o CBR - 13,739 ton
   o Karbon siyahı - 39,642 ton
   o Bütadien 1.3 - 23,698 ton

Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü'nde üretilen PS hammaddeleri ve özellikleri ise şöyledir:

PETREN K-500 - Kristal PS, MFI: 10-14 g/10 dak.
PETREN K-560 - Kristal PS, MFI: 2-5 g/10 dak.

Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü'nün şu anki kurulu PS üretim kapasitesi ise yaklaşık 15,000 ton/yıl'dır.

Tedarik Kaynakları

Türkiye petrol rafinaj kapasitesinin %86'sına sahip olan TÜPRAŞ, petrol ürünleri taleplerinin yaklaşık %75'ini karşılamaktadır. TÜPRAŞ, rafinerilerin ham petrol ihtiyacını İran, S.Arabistan, Libya, Irak, Rusya Federasyonu, Suriye, Cezayir, diğer anlaşmalı kaynaklar ve yurt içinden karşılamaktadır.

PS ve kauçuk hammaddeleri olan bütadien ve stiren alımı da gerçekleştiren firma, 2003 yılında 5,712 ton bütadien1.3 ve 9,439 ton stiren alımı gerçekleştirmiştir.

Büyüme Planları

TÜPRAŞ 2000 yılında vizyon ve misyonunu yeniden tanımlamıştır. TÜPRAŞ'ın Vizyonu, Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu ve dünya klasında bir rafineri şirketi olmaktır. TÜPRAŞ'ın misyonu ise, ülkenin sivil ve askeri tüm petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak, enerji ve petrokimya alanlarında ilerlemek, hissedarlarına, müşterilerine, topluma ve çevre korunmasına katkılarını artırmaktır.

TÜPRAŞ, vizyon ve misyonları doğrultusunda 1989 yılında, rafinerilerini modernize etmek, Avrupa Birliği çevre standartlarında ürün üretmek ve böylece şirketin kar potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak için 1989-2006 dönemini kapsayan bir Master Yatırım Planı çerçevesinde 2.0 milyar doları geçen kapsamlı bir yatırım programı başlatmıştır.

Şirket tarafından devam eden önemli yatırımlar (741 milyon $) aşağıdaki şekliyle duyurulmuştur:

İzmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve CCR Projesi
Kırıkkale Rafinesi Dizel Kükürt Giderme ve Reformer Ünitesi Mod. Projesi
İzmir Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme Ünitesi Projesi
İzmir Rafinerisi Benzin Spesifikasyonlarının İyileştirilmesi Projesi

ChemOrbis/İnternet Stratejisi

TÜPRAŞ , interneti aktif olarak kullanan bir firma. Firma, interneti tanıtım, haberleşme, yatırımcılarına duyuru, finansal/operasyonel bilgilendirme ve bilgi toplama için bir araç olarak kullanmakta.

Görüştüğümüz firma yetkilisi, ChemOrbis içeriğini takip ettiklerini ve yararlandıklarını belirtmiştir.
Copyright © 2002 ChemOrbis | www.chemorbis.com