ChemOrbis
Köse Kimya

31/12/2004 (11:29)Kısa Tarihçe

Köse Kimya, 2003 yılının Eylül ayında Hıdır Köse ve Murat Özkanlı tarafından Gaziantep'te kuruldu. Başlangıçta yurtiçi distribütör piyasasında faaliyet gösteren firma, çeşitli kimyasal ürünlerinin yanı sıra, yakın zamanlarda PVC ithalatına da başladı. Bu çerçevede Köse Kimya hem kendi depolarında stokladıkları malları pazarlarken, hem de yolda Türkiye'ye gelmekte olan malları proforma olarak alıcılarına sunuyor. Firmanın stoklarını depolamak amacıyla 750 m2'lik bir kapalı alanı bulunuyor.

Köse Kimya'nın PVC dışında ticaretini yaptığı diğer ürünler, suni deri, DOP, Titan, profor, metilen ve DMF'yi kapsıyor. Görüşülen firma yetkilileri geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 1700 ton DOP tedarik edildiğini bildiriyor.

Ürün Gamı

Suni deri
Süspansiyonluk ve emülsiyonluk PVC
DOP 1700
Titan 40
Profor 40
Metilen
DMF

Plastik Hacmi

PVC için 60-100 ton/ay hedefleniyor
DOP işlem kapasitesi ise 1700 ton/yıl
Titan ve Profor için aylık olarak 40ar ton hacminde ticaret yapılıyor

Tedarik Kaynakları

Başka kimyasallardan sonra, PVC tedarikine kısa süre önce başlayan firma, yakın zamanda Ortadoğu, Romanya ve Rusya ile bağlantılarını geliştirmeyi planlıyor.

ChemOrbis/İnternet Stratejisi

Günden güne küreselleşen dünyada, uzak ülkelerdeki olayların bile yurtiçi piyasayı derinden etkileyebileceğinin farkında olan firma yetkilileri, ChemOrbis'in kendileri için tüm dünya piyasalarını takip etmekte son derece faydalı olduğunu açıkladı.
Copyright © 2002 ChemOrbis | www.chemorbis.com