Skip to content

IPCC/NPCKısa Tarihçe

Üretim zincirinin altında sanayiler için hammadde sağlayarak, İran’ın petrokimya sanayiini ve petrol-dışı ihracatlarını geliştirmek ve İran’ın global piyasalardaki payını artırmak, İranlı National Petrochemical Co (NPC)’nin misyonunu oluşturuyor. İran’ın tüm dünyadaki toplam petrol rezervlerinin %90’ına eşit olan 90 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervleri ve tüm dünyadaki toplam gaz rezervlerinin %18’ına eşit olan kanıtlanmış gaz rezervleri, ülkeyi dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleştiriyor. Ülkenin sahip olduğu petrol rezervi, aynı zamanda, Orta Doğu’daki petrol rezervinin %54’üne, OPEC’in petrol kapasitesinin ise %41’ine tekabül ediyor. İran’da bulunan en büyük gaz alanını içeren Güney Basra, dünyadaki toplam rezervlerin %8’ini barındırıyor.

İran, 1999’da %0.5 olan dünya petrokimya üretimi içindeki payını 2005 yılında %2.1’e çıkarmayı ve 1999’da %14 olan Orta Doğu petrokimya üretimindeki payını, 2005’de %30’a yükseltmeyi planlıyor.

NPC hızla büyüyor. Aşağıdaki istatistiklere bakıldığında, üretimindeki büyüme açıkça görülüyor; 2001-2002 döneminde 5,850,000 ton olan ve 2005’de 14,750,000 tona çıkacak olan üretimin, 2013 yılında 43,400,000 tona artırılması planlanıyor. Polimer üretiminde de 1999 yılında yaklaşık 800,000 ton/yıl olan kapasitenin, 2005’de 4 milyon ton/yılın üzerine çıkması bekleniyor.

NPC’nin en yeni kompleksleri, Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki Bandar Imam ve Basra Ekonomik Enerji Bölgesi’ndeki Assaluyeh’dan oluşuyor. Bu komplekslerin, uluslararası su yollarına ve geçitlere, Güney Basra doğal gaz kaynaklarına, düşük fiyatlı arazilere, elektrik, su, yakıta ve vergi ile gümrükten muaf olan bölgelere erişimi bulunuyor.

İranlı Petrochemical Commercial Co (IPCC) şirketi, NPC’nin pazarlama kolunu oluşturuyor. IPCC, petrokimya ürünlerini İran yurtiçi piyasasında satmanın ve pazarlamanın yanı sıra denizaşırı piyasalara ihraç eden Orta Doğu’daki en büyük şirketlerden biri arasında yer alıyor.

IPCC, güçlü yanlarının Asya, Avrupa ve Afrika’yı içine alan kapsamlı ticaret alanına sahip olmaları, fiyat ve hammadde konusundaki rekabet edebilirlikleri, diğer ülkelerde etkin ticari faaliyetler yürütmeleri, deneyimlerinin yanı sıra ürünlerinin kaliteli olması ve komşularıyla işbirliği kurma fırsatlarına sahip olmaları ve ticari faaliyetlerine destek verebilecek hizmetler sunabilmeleri olduğunu kaydetti.

Türkiye’deki Tarihçe

Türkiye’ye satışlar, Türkiye’ye de bulunan JLM ve Dubai’de bulunan Amgulf olmak üzere, iki temsilcilik aracılığıyla başladı. IPCC, daha sonra, NPC ile Türkiye arasında daha yakın bağlar kurulmasını teşvik etmek ve gelecekteki fırsatları araştırmak amacıyla Şubat 2004’te İstanbul’da bir irtibat ofisi açtı. Müşterilerine, ayrıca, satış sonrası hizmetler sunabilen ofis, genel merkez ile müşteriler arasında doğrudan bir iletişim ağı sağlıyor.

IPCC, amacının, %4 oranında olan Avrupa’ya ve Türkiye’ye yaptığı ihracatları %20’ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ürün Gamı

IPCC tarafından pazarlanan ürünler aşağıdakilerden oluşuyor:

          Temel kimyasallar
          Polimerler
          Kimyasal gübre, ara ürünler ve kükürt
          Sıvı gazlar

Firmanın satışını yaptığı polimerler ise PP, LDPE, HDPE, LLDPE, PVC, GPPS, HIPS ve EPS’den oluşuyor.

Şirket, ayrıca, yeni ürünler olarak ABS ve PET gibi mühendislik plastikleri tedarik ediyor.

Plastik Ürünler Hacmi

Şirketin Türkiye’ye geçen yıl yaptığı ve toplam 7,474 ton olan satışlar polimer çeşitlerine göre aşağıdakilerden oluşuyor:

          PE – 2,450 ton
          PP – 643 ton
          PS – 2.749 ton
          PVC – 1,630 ton

Büyüme Planları

IPCC; pazarlama ve ticaret alanındaki büyüme hedefinin, uluslararası petrokimya ticaretine daha etkin bir şekilde katılmak ve yurtiçi piyasasını geliştirmek olduğunu belirtiyor.

Uluslararası piyasada, bu, denizaşırı pazarlama ağının genişletilmesini ve ihracat tesislerinin (limanların, depoların vs) güçlendirilmesini, itibarlı dış ticaret şirketleri ile işbirliği kurarak ve onlarla ortak olarak bilgi sistemini geliştirmeyi, müşterilerine teknik desteğin yanı sıra ihracat hizmetleri sunmayı içeriyor.

IPCC, terminal ve depo yönetimi firmaları gibi yeni şirketler kurmanın yanı sıra, yabancı müşterilerinin işlerini kolaylaştırmak için finans ve bankacılık hizmetleri vermeyi planlıyor. Şirket ayrıca, bölgesel işbirliğini teşvik etmek için projeler geliştirmek istiyor.

Müşterilerine sunduğu hizmetlere gelince, NPC, elektronik bir ticaret sistemi olan satış sonrası hizmetlerini geliştirmek ve satış temsilcilikleri kurmak istiyor.

Firmayla ilgili, üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin haberler için ChemOrbis’in , İran’ın, geciken projeleri 2005’te başlamaya hazır - Son Durum başlıklı ve NPC’nin yardımıyla güncellenen bültenini okuyabilirsiniz.

İnternet/ Chemorbis Stratejisi

NPC, haberlerin yanı sıra, şirket hakkında bilginin ve petrokimya sektörü için faydalı sitelere yönlendiren bölümlerin yer aldığı bir web sitesine sahip.

IPCC, Türkiye piyasasında faal olması ve piyasa bilgisi veren diğer Batılı kaynaklardan bağımsız olması nedeniyle, ChemOrbis’i seçtiklerini ifade ediyor. Şirket, ChemOrbis’e, genellikle Doğu Avrupa, Güneybatı Asya (Orta Doğu) ve Türkiye piyasalarına ilişkin haberler için başvurulduğunu belirtiyor.

  Sayfayı yazdırmak için tıklayın


Ücretsiz Deneyin