Skip to content

ChemOrbis is the global business network serving the plastics industry since 2001.

Apply for free
Slide 1

Network serving the plastics industry since 2001.

Apply for free
Slide 1

ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกตุรกีกำลังรวบรวม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ChemOrbis ได้รวมตัวกันกับผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกตุรกีที่ค็อกเทลตามด้วยการรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมฮิลตันในอิสตันบูลและอธิบายว่าเครื่องมือและบริการของ ChemOrbis สามารถช่วยพวกเขาในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไร

ผู้สนับสนุน

ทดลองใช้ฟรี