Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

ตลาด PS นำเข้าของเอเชียเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ ถึงแม้จะมีการฟื้นตัวในระยะเวลาสั้นๆในช่วงต้นเดือนสิงหาคม..

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคารายวัน ประเทศจีน

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ ประเทศจีน

โมโนเมอร์

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์

การวิเคราะห์ Monomer รายสัปดาห์

ประเทศจีน นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี