Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

ในเอเชียราคาสปอตของเอธิลีนและสไตรีนไม่ตอบสนองต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายที่เพิ่มขึ้น ราคาเอทิลีน...

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคารายวัน ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง ดัชนีราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ ตะวันออกกลาง

โมโนเมอร์

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์

การวิเคราะห์ Monomer รายสัปดาห์

ทดลองใช้ฟรี