Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

หลังจากแนวโน้มที่ทรงตัวถึงลดลงเป็นเดือนความเชื่อมั่นในตลาด homo-PP ในประเทศของจีนมีแรงหนุนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว กำไรล่าสุดได้ผลักดันให้ค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของราคา PP ในประเทศเป็น...

ข่าวการผลิต

2018-09-18 

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PE

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี