Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

ราคา homo-PP นำเข้าในตุรกีได้ลดลงเรื่อย ๆ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงอย่างต่อเนื่องคือดีมานด์ที่แย่ท่ามกลางสภาพคล่องตึงตัวและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การชะลอตัวได้รับแรงผลักดันในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากวันหยุดพักผ่อนขัดขวางการส่งออกสินค้าปลายทางของผู้ประกอบการแปรรูปซึ่งทำให้ดีมานด์ PP ลดลงและทำให้ซัพพลายเพิ่มขึ้น...

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PET

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี