Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

แม้ว่าความคาดหวังเบื้องต้นของผู้เล่นชาวเอเชียส่วนใหญ่จะเรียกร้องให้มีราคาคงที่ ซึ่งผู้ผลิตชาวไต้หวันรายใหญ่ ให้ราคา PVC เดือนสิงหาคมของผู้ผลิตไปยังจีนและอินเดียถูกประกาศ...

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PET

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี