Skip to content

ตัวกรอง
ข้อความ :
เกณฑ์การค้นหา :
ดินแดน / ประเทศ :
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์ :
ประเภทข่าว :
รายการโปรดของฉัน :
 

การนำเข้าโพลิเมอร์ของจีนสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

โดย ทีมบรรณาธิการ ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/12/2017 (07:28)
ตามข้อมูลจาก ChemOrbis สถิติการนำเข้าโพลิเมอร์ของจีนในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณ 13% โดยมีปริมาณรวม 1,780,310 ตัน

ผู้ส่งออกโพลิเมอร์ห้าอันดับแรกของจีนในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย (318,398 ตัน) เกาหลีใต้ (245,668 ตัน) ไต้หวัน (209,243 ตัน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (169,915 ตัน) และอิหร่าน (160,548 ตัน)

ตัวเลขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ HDPE ของจีนในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแตะที่ 564,953 ตัน เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้า HDPE เพิ่มขึ้น 20.7%

ประเทศซาอุดิอารเบียเป็นผู้จัดจำหน่าย HDPE ชั้นนำของประเทศจีนจำนวน 150,069 ตันซึ่งเป็นปริมาณที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 เมื่อ ChemOrbis เริ่มเก็บบันทึกข้อมูล ซาอุดิอาระเบียตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรต (102,062 ตัน) และอิหร่าน (90,639 ตัน)

การนำเข้า LLDPE สูงขึ้น 8.1% ในเดือนต่อเดือน รายงานอยู่ที่ 272,622 ตันในเดือน พ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2559 พวกเขาไต่ขึ้นไปราว 12% ประเทศซาอุดิอารเบียเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของประเทศจีน 77,216 ตันรองลงมา คือ สิงคโปร์ 54,621 ตันและไทย 24,295 ตัน

การนำเข้า LDPE ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นประมาณ 17% จากเดือนก่อนหน้าและมีการรายงานที่ 235,650 ตัน เป็นประจำทุกปีโดยเพิ่มขึ้น 24.6% อิหร่านเป็นผู้จัดจำหน่าย LDPE ชั้นนำของจีนถึง 59,075 ตันรองลงมาคือซาอุดิอาระเบีย (33,082 ตัน)

โดยการนำเข้า homo-PP เพิ่มขึ้น 24.3% จากเดือนตุลาคมเป็น 306,143 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2559 เกาหลีใต้ยังคงเป็นผู้นำในการนำเข้าสินค้า Homo-PP จำนวน 85,430 ตันตามด้วย (47,918 ตัน) และสิงคโปร์ (34,918 ตัน)

การนำเข้า PP copolymer เพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนแตะที่ 118,653 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายปีพบว่าการนำเข้า PP copolymer ลดลง 14% ไต้หวันเป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในประเทศจีน 33,328 ตัน รองลงมาคือสิงคโปร์ 28,870 ตันและเกาหลีใต้ 21,358 ตัน

การนำเข้า PVC ของจีนพุ่งขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน แตะที่ 76,772 ตัน สหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงสุดของการนำเข้า PVC เดือน พ.ย. โดยมีปริมาณ 42,389 ตันซึ่งเป็นปริมาณที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 สหรัฐอเมริกาตามไต้หวัน (15,975 ตัน) และญี่ปุ่น (12,112 ตัน)


การนำเข้าสำหรับ PS เพิ่มขึ้น 24.7% จากเดือนก่อนหน้าเป็น 47,849 ตันในเดือนพฤศจิกายน ไต้หวันเป็นผู้ส่งออก PS ชั้นนำของประเทศจีนจำนวน 19,957 ตัน

สำหรับ ABS ปริมาณการนำเข้าของประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 24.4% แตะที่ 153,573 ตัน ไต้หวันอยู่ที่ด้านบนของรายการนำเข้า ABS ที่ 81,960 ตัน ตามด้วยเกาหลีใต้ (45,250 ตัน)

ข่าวพลาสติกเพิ่มเติมฟรี

พลาสติกเรซิน (PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, GPS, HIPS, PET, ABS) ราคาแนวโน้มตลาดพอลิเมอร์และอื่น ๆ ...
ทดลองใช้ฟรี