Skip to content

ตัวกรอง
ข้อความ :
เกณฑ์การค้นหา :
ดินแดน / ประเทศ :
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์ :
ประเภทข่าว :
รายการโปรดของฉัน :
 

ตุรกีปรับภาษีศุลกากรนำเข้าจากสิงคโปร์

โดย ทีมบรรณาธิการ ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/11/2017 (05:35)
ตามแถลงการณ์ที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรอย่างเป็นทางการระหว่างตุรกีและสิงคโปร์

ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีที่ลงนามระหว่างทั้งสองประเทศภาษีศุลกากร 6.5% ของ LDPE (3901.10.90.00.11), HDPE (3901.20.90.00.11), สารประกอบ PP (3902.10.00.00.11), PPH ( 3902.10.00.00.19), EPS (3903.11.00.00.00), PS (3903.19.00.00.00), โคพอลิเมอร์ SAN (3903.20.00.00.00), โคพอลิเมอร์ ABS (3903.30.00.00.00) รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีรหัส 3903.90.90.00.00 และ 3904.10.00.00.19 ลดลงเหลือ 5.6% ณ วันนี้

อากรศุลกากรใหม่ที่ 5.6% มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากการปฏิบัติหน้าที่ศุลกากรโดยค่อยเป็นค่อยไปใน 8 ขั้นตอน กล่าวคืออากรใหม่จะเท่ากับ 4.88% ตลอดปี พ. ศ. 2561 และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่แปด

ข่าวพลาสติกเพิ่มเติมฟรี

พลาสติกเรซิน (PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, GPS, HIPS, PET, ABS) ราคาแนวโน้มตลาดพอลิเมอร์และอื่น ๆ ...
ทดลองใช้ฟรี