Skip to content

ตัวกรอง
ข้อความ :
เกณฑ์การค้นหา :
ดินแดน / ประเทศ :
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์ :
ประเภทข่าว :
รายการโปรดของฉัน :
 

สถิติการนำเข้าเม็ดพลาสติกโพลีเมอร์มีจำนวนสูงสุดในเดือนมกราคมในตลาดจีน

โดย ทีมบรรณาธิการ ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/03/2014 (04:38)

จากข้อมูลของกรมศุลกากรของประเทศจีน ประเทศจีนมีการนำเข้าเม็ดพลาสติกโพลีเมอร์สูงสุดในเดือนมกราคม 2014 ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุด สถิติการนำเข้าปรับระดับขึ้น 18% จากปีที่ผ่านมาและปรับเพิ่มขึ้น 12% เดือนต่อเดือนในจำนวน 1,859,475 ล้านตัน

ประเทศจีนมีการรายงานการนำเข้า HDPE เพิ่มสูงขึ้นถึง 33% ปีต่อปี และมีจำนวน 492,612 ตัน ในเดือนมกราคมซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการรายงาน อิหร่านถือเป็นหนึ่งในผู้ขายเม็ดรายใหญ่ที่สุดให้แก่ตลาดจีน ด้วยจำนวนการส่งออก HDPE กว่า 110,906 ตัน ตามด้วยผู้ผลิตจากซาอุดิฯ ซึ่งมีจำนวนการส่งออกไปยังตลาดจีน 92,817 ตัน สำหรับเม็ดพลาสติกกลุ่ม PE เม็ด LDPE ที่นำเข้ามาในตลาดจีนปรับเพิ่มขึ้นกว่า 63% ในจำนวน 247,970 ตัน ในขณะที่เม็ดนำเข้า LLDPE ปรับจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ในจำนวน 272,041 ตัน ผู้ขาย LDPE รายใหญ่ในตลาดจีน ได้แก่ อิหร่าน ด้วยจำนวนการส่งออก 48,753 ตัน ตามด้วยการ์ต้า จำนวน 33,222 ตัน และซาอุดิฯ จำนวน 27,232 ตัน สำหรับ LLDPE สิงค์โปร์คือผู้นำเข้ารายใหญ่ในตลาดจีนด้วยจำนวน 66,885 ตัน

ในทางกลับกัน สถิติการนำเข้า PP copolymer ปรับลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา ในจำนวน 122,907 ตัน เกาหลีใต้คือผู้ส่งออกรายใหญ่ในตลาดจีนด้วยจำนวน 32,849 ตัน ซึ่งในทางตรงข้ามกันสถิติการนำเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมของปี 2013 ปรับขึ้น 16% homo-PP อยู่ที่จำนวน 447,828 ตัน ซาอุดิฯคือผู้ส่งออกรายใหญ่ด้วยจำนวน 107,883 ตัน ตามด้วย เกาหลีใต้ จำนวน 83,252 ตันและอินเดียด้วยจำนวน 49,798 ตัน
สำหรับ PVC สถิติการนำเข้าปรับลดลง 13% จากปีที่ผ่านมาในจำนวน 73,152 ตัน อย่างไรก็ตามประเทศจีนมีสถิติการนำเข้า PVC ในเดือนที่ผ่านมามากกว่า 22% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้ส่งออกรายใหญ่ในตลาดจีนได้แก่อเมริกาด้วยจำนวน 27,862 ตัน ตามด้วยไต้หวัน 23,074 ตัน และญี่ปุ่น 16,459 ตัน

สถิติการนำเข้า PS ของประเทศจีนปรับสูงขึ้นเช่นกันกว่า 6% ปีต่อปีในจำนวน 75,706 ตัน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไต้หวันคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดสำหรับเม็ด PS กว่า 23,825 ตัน สำหรับสถิติการนำเข้าเดือนต่อเดือน สถิติการนำเข้า PS ปรับลดลง 5%

ผู้ส่งออกเม็ดพลาสติดโพลิเมอร์รายใหญ่ไปยังตลาดจีนในเดือนมกราคมได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย (308,900 ตัน), เกาหลีใต้ (277,083 ตัน) ,ไต้หวัน (211,250 tons), อิหร่าน (163,373) และสิงค์โปร์ (157,028)

ข่าวพลาสติกเพิ่มเติมฟรี

พลาสติกเรซิน (PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, GPS, HIPS, PET, ABS) ราคาแนวโน้มตลาดพอลิเมอร์และอื่น ๆ ...
ทดลองใช้ฟรี