Skip to content

ตัวกรอง
ข้อความ :
เกณฑ์การค้นหา :
ดินแดน / ประเทศ :
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์ :
ประเภทข่าว :
รายการโปรดของฉัน :
 

สถิติการนำเข้าเม็ดพลาสติกในจีนลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์

โดย ทีมบรรณาธิการ ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/04/2014 (05:29)

ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรของประเทศจีน สถิติการนำเข้าของเม็ดพลาสติกในเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏจำนวนที่ลดลงหลังจากที่มีสถิตินำเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้เล่นในตลาดให้ความเห็นว่าสาเหตุของจำนวนเม็ดพลาสติกชนิดนำเข้าจากต่างประเทศที่ปรับลดลงมาจากเทศกาลวันหยุดตรุษจีนในช่วงสัปดาห์แรกของต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ตลาดปิดทำการเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยจำนวนเม็ดพลาสติกชนิดนำเข้าจากต่างประเทศในตลาดจีนโดยรวมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ปรับลดลง 45% ถือเป็นจำนวน 1,281,059 ตัน อย่างไรก็ตามเมื่อทำการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2013 ที่ผ่านมา จำนวนเม็ดพลาสติกชนิดนำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับขึ้น 40.6% โดยประมาณ และสถิติการนำเข้าเม็ดพลาสติกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของปีนี้ปรับสูงขึ้น 26.1% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2013 ในจำนวน 3,140,534 ตัน

ประเทศจีนมีสถิติการนำเข้า HDPE ที่ปรับลดลงในช่วงเดือนต่อเดือน 41.3% ในจำนวน 348,744 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ปรากฏระดับที่สูงกว่าระดับของปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 51% ประเทศอิหร่านคือผู้ขายรายใหญ่ที่สุดสำหรับการขายเม็ดพลาสติกชนิดนำเข้าในตลาดจีนสำหรับเม็ดชนิด HDPE ในจำนวน 77,233 ตัน ตามด้วยประเทศซาอุดิอาระเบีย (76,830 ตัน) สำหรับเม็ดพลาสติกชนิด PE สถิติการนำเข้าเม็ดเกรด LDPE ปรากฏระดับที่ลดลง 53.3% สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แต่ปรากฏระดับที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 63.6% ในจำนวน 161,764 ตัน ในขณะที่สถิติการนำเข้าสำหรับเม็ดเกรด LLDPE ปรับลดลง 33.8% สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แต่ปรากฏระดับที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 81.25% ในจำนวน 203,368 ตัน โดยผู้ขายรายใหญ่ที่สุดสำหรับเม็ดพลาสติกเกรด LDPE คือ ประเทศอิหร่าน ในจำนวน 39,860 ตัน และตามด้วยประเทศซาอุดิอาระเบีย (21,821 ตัน) ในขณะที่ประเทศสิงค์โปรคือผู้ขายรายใหญ่ที่สุดสำหรับเม็ดเกรด LLDPE ด้วยจำนวน 55,293 ตัน

สถิติการนำเข้า PP copolymer ปรับลดลง 48.7% จากเดือนมกราคมโดยอยู่ในจำนวน 82,640 ตัน แม้ว่าประเทศจีนจะมีการนำเข้าเม็ดเกรดนี้มากกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า 6,000 ตัน โดยประเทศสิงค์โปรคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดจีนด้วยจำนวน 21,488 สำหรับสถิติการนำเข้าเม็ดพลาสติกเกรด homo-PP ปรับลดลง 59.5% จากเดือนมกราคมที่ผ่านมาในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการนำเข้าของปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศจีนมีการนำเข้าเม็ดเพลาสติกเกรดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นถึง 70,000 ตัน ในจำนวน 280,748 ตัน ซึ่งผู้ขายรายใหญ่ที่สุดได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (71,182 ตัน), ประเทศเกาหลีใต้ (56,006 ตัน) และประเทศสิงค์โปร (27,822 ตัน)

สำหรับ PVC สถิติการนำเข้าในตลาดจีนปรับลดลง 29.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอยู่ในจำนวน 56,361 ตัน แม้ว่าประเทศจีนจะมีการนำเข้าสูงขึ้น 9.8% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2013 ซึ่งผู้ขายรายใหญ่ในตลาดจีนได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวน 20,350 ตัน, ประเทศญี่ปุ่น (17,040 ตัน) และประเทศไต้หวัน (13,110 ตัน)

สำหรับ PS สถิติการนำเข้าในตลาดจีนปรับลดลง 42.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอยู่ในจำนวน 52,962 ตัน แม้ว่าประเทศจีนจะมีการนำเข้าสูงขึ้น 6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ผ่านมา ประเทศไต้หวันคือผู้ขายรายใหญ่ที่สุดด้วยจำนวน 18,106 ตัน ในขณะที่เม็ดพลาสติกชนิด ABS มีสถิติการนำเข้าลดลง 35.9% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ปรากฏระดับที่สูงขึ้น 19.5% ในรอบปีในจำนวน 92,199 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไต้หวันคือผู้ขายรายใหญ่ที่สุดสำหรับเม็ดชนิกนำเข้าจากต่างประเทศในตลาดจีนด้วยจำนวน 41,998 ตัน

โดยผู้ส่งออกรายใหญ่สำหรับเม็ดพลาสติกสำหรับตลาดจีนในเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (233,261 ตัน), ประเทศเกาหลีใต้ (185,158 ตัน), ประเทศไต้หวัน(122,533 ตัน), ประเทศอิหร่าน (119,617 ตัน) และประเทศสิงค์โปร (116,260 ตัน)

ข่าวพลาสติกเพิ่มเติมฟรี

พลาสติกเรซิน (PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, GPS, HIPS, PET, ABS) ราคาแนวโน้มตลาดพอลิเมอร์และอื่น ๆ ...
ทดลองใช้ฟรี