Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

ในยุโรปการดำเนินงานเดือนมีนาคมปิดตัวที่ราคาสูงขึ้นเล็กน้อยโดยได้รับการสนับสนุนจากต้นทุนต้นน้ำ นักเล่นร่วมกันคาดการณ์ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นใหม่ในเดือนเมษายน ในขณะที่ขนาดของการปรับขึ้นคาดว่าจะอยู่ภายใต้การหารือท่ามกลางดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น..

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PP

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี