Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

การกำหนดราคารายเดือนของผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวันยังคงสร้างความผันผวนต่อแนวโน้มของตลาด PVC ในเอเชียตลอดปี2018 ขณะที่ปัญหาความเท่าเทียมกันได้รับความสำคัญท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา..

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PS

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี