Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

เดือนกุมภาพันธ์ได้กลายเป็นเดือนที่มีราคาคงที่ส่วนใหญ่แม้จะได้รับแรงกดดันจากซัพพลายที่ดีและดีมานด์ที่น้อย ขณะนี้ผู้เล่นกำลังคุยกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับตัวขึ้นในเดือนมีนาคมหรือไม่..

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ PS

นำเข้าสถิติ

ทดลองใช้ฟรี