Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

หลังจากแนวโน้มที่ทรงตัวถึงลดลงเป็นเดือนความเชื่อมั่นในตลาด homo-PP ในประเทศของจีนมีแรงหนุนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว กำไรล่าสุดได้ผลักดันให้ค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของราคา PP ในประเทศเป็น...

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคารายวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ดัชนีราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

โมโนเมอร์

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์

การวิเคราะห์ Monomer รายสัปดาห์

ทดลองใช้ฟรี