Skip to content

ข่าว

ข่าวพลาสติกอื่น ๆ

ฟรี

แม้ว่าความคาดหวังเบื้องต้นของผู้เล่นชาวเอเชียส่วนใหญ่จะเรียกร้องให้มีราคาคงที่ ซึ่งผู้ผลิตชาวไต้หวันรายใหญ่ ให้ราคา PVC เดือนสิงหาคมของผู้ผลิตไปยังจีนและอินเดียถูกประกาศ...

ข่าวการผลิต

ราคา

ราคารายวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ดัชนีราคา

ราคาน้ำมันดิบ

ราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายสัปดาห์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

โมโนเมอร์

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์

การวิเคราะห์ Monomer รายสัปดาห์

ทดลองใช้ฟรี