Skip to content
Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Üretim Akış Şemaları

KLOR-ALKALİ METODLARI
  GENEL AKIŞ DİYAGRAMI
    Cıva teknolojisi
Diyafram teknolojisi
Zar teknolojisi
İyon geçişli zar hücresi
  EDC üretimi
    Direkt klorlama
Oksiklorlama
  VCM üretimi
    EDC parçalama
EDC/VCM birlikte üretim teknolojisi
POLİMER ÜRETİM METODLARI
  PVC üretimi
    Süspansiyon polimerleştirme
Emülsiyon polimerleştirme
Kütle (bulk) polimerleştirme
  LDPE üretimi
    Otoklav metodu
Boru şeklinde reaktörle üretim
  HDPE üretimi
    Slurry metodu
Eski Ziegler metodu (ayrıntılı slurry teknolojisi)
Gaz fazı metodu
  LLDPE üretimi
    >Gaz fazı metodu
  PP üretimi
    Gaz fazı metodu
Yüksek verimli slurry metodu
Kütle fazlı polimerleştirme
   
Borealis Kütle/Gaz faz birlikte: BORSTAR
Basell kütle polimerleştirme - SPHERIPOL
BENZEN VE ÜRETİMİ
  GENEL AKIŞ DİYAGRAMI
  Benzen Üretimi
    TDP metodu - toluenden benzene üretimi
Ekstraktif damıtma - pygazdan benzen üretimi
  Etilbenzen üretimi
    Benzenin etilenle katalitik alkilasyonu
  Stiren üretimi
    EB'nin stiren monomeri üretimi için dehidrojenasyonu
  GPPS/HIPS üretimi
    GPPS/HIPS üretimi için kütle polimerleştirme yöntemi
  EPS üretimi
    EPS üretimi için süspansiyon yöntemi
PETROL, NAFTA VE OLEFİNLER
  GENEL AKIŞ DİYAGRAMI
    Ham petrol - nafta, etilen ve propilen zinciri
Damıtma ünitesi
Buhar krakeri
FCC ünitesi
DOĞAL GAZDAN OLEFİN ÜRETİMİ
  GENEL AKIŞ DİYAGRAMI
    Doğal gaz ayırma işlemleri
Doğal gazdan etan üretimi
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi