Skip to content
Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:

BÜYÜTEÇ: Avrupa’nın polimer ithalatına bağımlılığı rekabetsizlik nedeniyle artıyor

Manolya Tufan - mtufan@chemorbis.com
Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 14/03/2024 (12:10)
Net ihracatçı pozisyonunu yaklaşık yedi yıl önce kaybeden Avrupa, bu tarihten itibaren PVC dışında tüm polimerler için net ithalatçı konumunda. Ayrıca, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranı bir yanda yüksek üretim maliyetleri ve ekonomik yavaşlama nedeniyle düşen üretim, diğer yanda ise global kapasite artışlarıyla azalıyor.

Avrupa’nın, AB içi ticareti dışında (Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler arasındaki ticaret), polimerler için kendine yeterliliğinin zaman içerisinde nasıl değiştiğine, endüstrinin yenilikler ve hızla değişen piyasa dinamiklerine nasıl adapte olduğuna ve bunların ticaret dengesi üzerindeki etkilerine göz atacağız.
Avrupa’nın polimer ihracatı 2023’te yirmi yılın en düşüğüne indi

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’nda oluşturulan aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, Avrupa Birliği 2016 yılından beri tüm polimerler için net ithalatçı konumunda. Oysaki, 2000’e dek uzanan önceki yıllarda durum böyle değildi. AB, geleneksel ihracatçı pozisyonunu kaybederek ihraç ettiğinden daha fazla polimer ithal etmeye başladı. Ticaret açığı 2020’ye dek nispeten daha azken, ihracatın ithalatı karşılama oranı takip eden yıllarda daha da daraldı. Hatta, 2023 yılında ihracat 5,9 milyon ton ile 2003’ten bu yana görülen en düşük seviyesine indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı son üç yıl içerisinde kayda değer ölçüde düştü. İthalatın ihracatı karşılama oranı 2016 ve 2020 arasında %80-97 seviyelerinde yer alırken, bu oran 2021’de %78’e ve 2022 ile 2023’te %65’in altına indi. AB27’nin ithalatı 2022’de kaydedilen 10 milyon tonluk rekor seviyeye kıyasla %9 düşse de, geçen yıl ithalat 3,4 milyon ton ile ihracatın önüne geçti.

Bu durum nasıl gelişti? Devam edecek mi?

Avrupa Birliği’nin polimerlerde en azından kendi kendine yetebilecek bir konumdan on yıldan az bir sürede ithalata giderek daha bağımlı bir hale gelmesi, değişen piyasa dinamiklerinin bir yansıması oldu. Hammaddelerin rekabetçi olmaması, bölgedeki üreticileri negatif olmasa da sıkışık marjlarla baş başa bırakırken, tedarik özellikle ABD, Orta Doğu ve Asya’da faaliyete geçen kapasitelerle kademeli bir şekilde arttı. Bu durum kaçınılmaz bir şekilde yavaşlayan ekonomilerle mücadele etmek için tesislerin kapanmasına ve üretimin azaltılmasına neden oldu. Doğal olarak, ihracat düşüşe geçti ve ithaller için ilgi amansız bir artışa geçti.

İlerleyen vadede, ticaret açığının devam etmesi beklenirken, ticaretteki dengesizlik daha yavaş da olsa devam edebilir. Tıpkı LyondellBasell’in İtalya’daki PP hattını kapatması ve Trinseo’nun Almanya ve Hollanda’daki stiren tesislerini kapatması gibi daha fazla konsolidasyon ve tesis kapanışı görülebilir.


Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – Polymers

AB27 2021 yılında PP için net ihracatçı statüsünü kaybetti

Diğer polimerlerin aksine, Avrupa PP için 2021 yılına dek net ihracatçı kaldı. Ancak, bölge PP için net ihracatçı statüsünü genel PP ithalatının 2,4 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı üç yıl önce kaybetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, ithalat azalsa da ihracattaki eş zamanlı düşüşler nedeniyle kademeli olarak 2021’de %85’e, 2022’de %77’ye ve 2023’te %75’e geriledi. Bu durum, ihracatın ithalatın dört katı olan 2,4 milyon tonda rekor kırdığı 2009 yılına kıyasla ciddi bir değişime işaret etti.

Bölgede işletim oranlarının disiplinli bir şekilde düşük tutulması ve Suudi Arabistan ile Güney Kore’yi alternatif rotalar araştırmaya iten Çin’deki büyük kapasite artışlarının ticaret dengesindeki bu değişime neden olduğu gözüküyor. Avrupa dışı malların baskısı, bölgede pandemi sonrası dönemde iyileşme kaydedemeyen talebi aştı.

Avrupa’nın ithal PE’ye bağımlılığı hızla artıyor

Tarihi verilere bakıldığında AB, PP’nin aksine PE için hiçbir zaman net ihracatçı olmamıştı. İhracat son yirmi yıl içerisinde 2,5-3 milyon ton civarında kalırken, ithalat 2010 öncesinde ihracatla aşağı yukarı başa baş seviyedeydi ve bu da kendi kendine yetebilen bir piyasa tablosu çiziyordu. Ancak, 2010 sonrasında ithalat ihracatın önüne geçti. Ticaretteki dengesizlik, 2022 ithalatının 5 milyon tonun üzerinde rekor kırmasıyla derinleşti. Zira ihracatın ithalatı karşılama oranı %52’ye geldi.

2023 ithalatındaki yıllık düşüşe rağmen, ithalat ihracatın epey üzerindeydi ve 2017’den bu yana en yüksek seviye olan 4,5 milyon ton civarında yer aldı.

AB’nin PE ihracatı yıllar içerisinde büyük değişiklikler kaydetmese de, bölgenin Avrupa dışı ortaklarından ithalatının hızla yükselmesi, oldukça rekabetçi hale gelen ortam ve tedarik fazlasından kaynaklandı. Avrupa işletim oranlarını düşük tutarken, Orta Doğulu, ABD’li ve Güney Koreli tedarikçiler Çin’deki kayıplarını telafi etmek için Avrupa’ya satışlarını agresif seviyelerden kademeli olarak artırdı.

Avrupa’nın PVC ihracatı 14 yılın en düşüğünde; ihracat-ithalat farkı tüm zamanların en düşüğünde

AB27, diğer polimerlerin aksine PVC için net ihracatçı pozisyonunu korudu ve 2023 PVC ihracatı 1 milyon tonun üzerinde yer aldı. Ancak, ticaret dengesi son on yıl içerisinde değişti.

2013 yılında 1,8 milyon tonla rekor kıran ihracat, o zamandan beri çoğunlukla düşüş kaydetti. 2023 ihracatı 2009’dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, bölgenin ithalatı 2021’den beri artış kaydederek 2023 yılında 700.000 ton civarında rekor kırdı.

Dahası, ChemOrbis İstatistik Sihirbazı tarafından oluşturulan aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, bölgedeki ihracat ve ithalat arasındaki fark tüm zamanların en düşüğüne geriledi. İhracatın pik yaptığı 2013 yılında, ihracat ithalatın neredeyse sekiz katıydı; ancak, bu fark 2023 yılında 1,5 kata indi.

Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – PVC

Bu durum, zayıf talep ve yüksek tedarik seviyeleri nedeniyle görülen konsolidasyon çabalarına bağlanabilir. Bu dinamikler, bazı kapasitelerin kapatılmasına neden oldu veya endüstriyi faaliyetlerini birleştirmeye itti. ABD ve Asya’daki kapasite artışları ve bunların beraberinde getirdiği rekabetin yanı sıra, özellikle pandemi sonrasında işletim oranları düşürüldü ve global ekonomilerdeki baskılar da ihracatı azalttı. Nitekim, son zamanlarda üretim kesintileri ve zayıf talep arasında bir mücadele görülüyor.

İthalat baskısı ve Avrupalı tedarikçilerin ihracat pazarlarında maliyet avantajlarının bulunmaması göz önünde bulundurulunca, Avrupa’nın gelecek yıllarda net ithalatçı haline gelebileceğini söylemek yanlış olmaz. Nitekim, imalat maliyetlerinin neredeyse yarısını oluşturan yüksek elektrik maliyetleri, Avrupa menşeli PVC’nin diğer tedarikçilere kıyasla rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Bölgedeki üreticiler bu yıl tesislerini düşük oranlarda işletecek. Bu arada, olası antidamping vergilerinin bazı ithal menşeleri için alım ilgisini azaltıp azaltmayacağı zamanla belli olacak.

PET ithalatı, 2022 rekorundan sonra 1,5 milyon ton üzerinde kaldı

Avrupa PET için her zaman net ithalatçı olurken, ithalat ve ihracat arasındaki fark son iki yıl içerisinde oldukça yükseldi. Genel PET ithalatı 2023 yılında 1,5 milyon tonun üzerinde yer alsa da, 2022 yılında görülen rekor seviyeye kıyasla ufak bir düşüş kaydetti.

Buna göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı önceki yılda görülen %40’a kıyasla 2022’de %22’ye ve 2023’te %19’a indi. Bu, 2000 yılından beri en düşük orana işaret etti.

Avrupa PS için net ithalatçı haline geldi; ABS ihracatı halen ithallerin gerisinde

Avrupa Birliği, PS için net ihracatçı statüsünü 2022 ve 2023 yılında kaybetti ve Avrupa geleneksel olarak net ihracatçı olsa da son iki yılda ithaller ihracatın önüne geçti. İthaller 2020’den itibaren kademeli olarak artarak 360.000 tonda rekor kırarken, ihracat 2023’te peş peşe üçüncü yıl düşüş gördü. Bu durum, bölgedeki kapasite kesintilerine bağlandı. Zira, karlılık ve piyasa koşulları operasyonel stratejileri belirlemede önemli bir rol oynuyor.

İhracatın ithalatı karşılama oranı PS için 2022’de %86 olurken, 2023 yılında %77 seviyesine indi.

ABS için, ChemOrbis İstatistik Sihirbazı verileri AB27’nin birkaç yıllık eşit ticaret veya tam tersi göz ardı edilirse genelde ihraç ettiğinden daha fazla ABS ithal ettiğini gösteriyor. İthalat 2023 yılında azalsa da, 2021’deki zirvesinden beri düşüşte olan ihracatın üzerinde yer aldı. İkili arasındaki oran 2022’deki %90’a kıyasla geçen yıl %83’e geriledi.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi