Skip to content

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:
 

E-ticaret sitelerine yönelik devlet desteği tekrar yürürlükte

ChemOrbis Editör Ekibi - content@chemorbis.com
  • 05/06/2020 (16:07)
Ağustos 2018’den bu yana askıya alınmış olan, e-ticaret sitelerine yönelik devlet desteği, firmaların bireysel başvuru yapacakları şekilde tekrar uygulamaya kondu.

Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri arasında yer alan ChemOrbis için bu destekten faydalanacak olan üyelerimiz 2020 yılı içinde üyelik bedelinin 8.000TL’ye kadar %80’ini iade alabileceklerdir.

27 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiş denilmektedir.

Buna bağlı olarak Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanan karar ve bu kararın uygulama esaslarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri arasında yer alan ChemOrbis için bu destekten faydalanacak olan üyelerimiz 2020 yılı içinde üyelik bedelinin 8.000TL’ye kadar %80’ini iade alabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen karar ve uygulama esaslarına haiz tüm üyelerimiz bu destekten istifade edebilecektir.

Devlet Desteği Hakkında

27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında; "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiş denilmektedir.

Bu kararın "E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği" başlığı altındaki 4. maddesinin 1. bendinde "Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başına (TÜFE + Yİ ÜFE)/2 oranında güncellenir." denilmektedir.

Aynı kararın Geçici 1. maddesinde "4. madde kapsamındaki destek oranı, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır." şeklinde bir ilave söz konusudur.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi