Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

Tại Trung Quốc, giá PP và PE, đặc biệt đối với các loại homo-PP và LDPE, tiếp tục tăng với tốc độ tương đối nhanh hơn so với các tuần trước. Nhu cầu lành mạnh, các vấn đề về tình trạng nguồn cung và hợp đồng kỳ hạn tăng tại Đại Liên vẫn là những yếu tố chính hỗ trợ thị trường...

Phân tích

Phân tích hàng tuần ABS

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập