Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 7 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619258
Bán
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
51 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.08.2020 10:50  (GMT+3)
TT0619258
Bán
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
51 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.08.2020 10:50  (GMT+3)
TT0619258
Bán
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
51 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.08.2020 10:50  (GMT+3)
TT0619256
Bán
HDPE Film
Nhiều đường
99 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
12.08.2020 12:01  (GMT+3)
TT0619256
Bán
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
99 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
12.08.2020 12:01  (GMT+3)
TT0619255
Bán
PP Homopolymer Injection

150 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
12.08.2020 11:46  (GMT+3)
TT0619254
Bán
R-PET Flakes Clear/Blue

500 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB JAKARTA Indonesia
-
L/C ngay
12.08.2020 09:44  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập