Skip to content

Hiện tại, có 13 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618497
Mua
PP Block Copolymer Injection

25 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua SAKARYA Turkey
-
Tiền mặt trước
-
24.01.2019 12:33  (GMT+3)
TT0618496
Bán
HDPE Film

74.25 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Istanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
24.01.2019 12:09  (GMT+3)
TT0618495
Bán
PP Random Copolymer Pipe Type 3

99 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Türkiye Turkey
-
Tiền mặt trước
-
24.01.2019 12:04  (GMT+3)
TT0618493
Bán
Recycled LDPE
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Bursa Turkey
-
Ứng tiền
24.01.2019 10:05  (GMT+3)
TT0618493
Bán
Recycled PP
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Bursa Turkey
-
Ứng tiền
24.01.2019 10:05  (GMT+3)
TT0618493
Bán
Recycled HDPE
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Bursa Turkey
-
Ứng tiền
24.01.2019 10:05  (GMT+3)
TT0618491
Bán
HDPE Pipe

200 mton
Đăng nhập để xem
-
CPT PLOVDIV Bulgaria
-
Ứng tiền
23.01.2019 12:32  (GMT+3)
TT0618490
Bán
SPVC K 67-68

500 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR NHAVA SHEVA India
-
L/C ngay
23.01.2019 10:04  (GMT+3)
TT0618489
Bán
Recycled LDPE

80 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Germany
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
23.01.2019 10:00  (GMT+3)
TT0618487
Bán
HDPE Film

300 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Italy
-
Có một kỳ hạn tạm ứng
-
21.01.2019 19:09  (GMT+3)
TT0618486
Bán
SPVC K 67-68

250 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua istanbul Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
21.01.2019 16:57  (GMT+3)
TT0618485
Bán
SPVC K 70

300 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
21.01.2019 16:53  (GMT+3)
TT0618407
Bán
PA 6 Injection

13,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho Bilecik Turkey
-
Tiền mặt trước
-
01.02.2019 14:21  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí