Skip to content

Hiện tại, có 12 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618368
Bán
HDPE Film

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.11.2018 12:02  (GMT+3)
TT0618367
Mua
PP Homopolymer Fibre

300 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua gaziantep Turkey
CIF gaziantep Turkey
Tiền mặt trước
Giao chứng từ trả tiền ngay
18.11.2018 11:09  (GMT+3)
TT0618362
Bán
HDPE Film

110 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB istanbul Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
21.11.2018 15:27  (GMT+3)
TT0618359
Bán
SPVC K 70

200 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB ISTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
28.11.2018 13:43  (GMT+3)
TT0618357
Bán
HDPE Film
Nhiều đường
99 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho HADIMKÖY Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.11.2018 10:09  (GMT+3)
TT0618357
Bán
HDPE Blow Moulding
Nhiều đường
49.5 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho HADIMKÖY Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.11.2018 10:09  (GMT+3)
TT0618356
Mua
SPVC K 70

60 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İstanbul Turkey
CIF Istanbul Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
20.11.2018 17:58  (GMT+3)
TT0618355
Bán
LDPE Film

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
20.11.2018 12:39  (GMT+3)
TT0618354
Bán
HDPE Film

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
20.11.2018 12:33  (GMT+3)
TT0618352
Bán
PP Homopolymer Raffia

200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.11.2018 10:30  (GMT+3)
TT0618326
Bán
PA 6 Injection

13,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho Kocaeli Turkey
-
Tiền mặt trước
-
01.12.2018 13:32  (GMT+3)
TT0618307
Mua
Recycled PVC

100 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Singapore Singapore
-
L/C ngay
23.11.2018 10:47  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí