Skip to content

Hiện tại, có 16 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0617921
Bán
PP Homopolymer Injection

25 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.05.2018 09:25  (GMT+3)
TT0617919
Mua
PP Non-Woven Waste & Scrap

1,000 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İstanbul/Kocaeli Turkey
FOB
Tiền mặt trước
Ứng tiền
25.05.2018 09:06  (GMT+3)
TT0617916
Bán
PP Homopolymer Injection

198 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
21.05.2018 09:50  (GMT+3)
TT0617914
Mua
HDPE Film
Nhiều đường
50 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Lima Peru
-
L/C ngay
23.05.2018 16:14  (GMT+3)
TT0617914
Mua
HDPE Film
Nhiều đường
50 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Lima Peru
-
L/C ngay
23.05.2018 16:14  (GMT+3)
TT0617913
Bán
LLDPE C4 Film

151 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.05.2018 13:42  (GMT+3)
TT0617912
Bán
SPVC K 67-68

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho mersin-istanbul-İzmir Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
22.05.2018 13:35  (GMT+3)
TT0617911
Bán
HDPE Blow Moulding

110 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul-Mersin Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.05.2018 11:13  (GMT+3)
TT0617909
Mua
HDPE Blow Moulding

24,750 kg
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.05.2018 09:08  (GMT+3)
TT0617906
Bán
Recycled LDPE

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho BASPINAR Turkey
EXW MERSİN Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
22.05.2018 14:06  (GMT+3)
TT0617905
Bán
HDPE Film

495 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR SHANGHAI , QINGDAO China
-
L/C ngay
22.05.2018 11:58  (GMT+3)
TT0617904
Mua
PP Homopolymer Fibre

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho gaziantep Turkey
CPT gaziantep Turkey
Có một kỳ hạn tạm ứng
Ứng tiền
21.05.2018 14:43  (GMT+3)
TT0617903
Mua
LLDPE C4 Injection

100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İZMİR Turkey
CIF IZMIR Turkey
Tiền mặt trước
Giao chứng từ trả tiền ngay
21.05.2018 10:47  (GMT+3)
TT0617902
Bán
HDPE Injection

110 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FCA İSTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
21.05.2018 09:59  (GMT+3)
TT0617901
Bán
HDPE Blow Moulding

220 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FCA iSTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
21.05.2018 09:44  (GMT+3)
TT0617900
Bán
PP Homopolymer Fibre

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Istanbul Turkey
FOB AMBARLI Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
21.05.2018 09:32  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí