Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 7 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619391
Bán
PP Random Copolymer Injection

198 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
29.11.2020 11:18  (GMT+3)
TT0619390
Mua
SPVC K 58

150 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF DOHA Qatar
-
L/C có thời hạn
30.11.2020 11:25  (GMT+3)
TT0619389
Mua
SPVC K 67-68

350 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF DOHA Qatar
-
L/C có thời hạn
30.11.2020 11:23  (GMT+3)
TT0619388
Bán
HDPE Film

1,000 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Istanbul Turkey
-
L/C ngay
30.11.2020 09:46  (GMT+3)
TT0619387
Bán
HDPE Injection

500 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Istanbul Turkey
-
L/C ngay
26.11.2020 17:23  (GMT+3)
TT0619386
Bán
HDPE Pipe

500 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Istanbul Turkey
-
L/C ngay
26.11.2020 17:11  (GMT+3)
TT0619368
Bán
HDPE Pipe (100-Black)

52 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Taichung Taiwan
-
L/C ngay
27.11.2020 18:09  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập