Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 1 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619129
Bán
SPVC K 70

102 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua istanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
01.04.2020 10:33  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí