Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 7 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619053
Mua
SPVC K 70
Nhiều đường
70 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Industrial Area Qatar
-
L/C có thời hạn
04.02.2020 07:52  (GMT+3)
TT0619053
Mua
SPVC K 58
Nhiều đường
150 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Industrial Area Qatar
-
L/C có thời hạn
04.02.2020 07:52  (GMT+3)
TT0619052
Bán
LLDPE C4 Film

1,125 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho istanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
31.01.2020 13:58  (GMT+3)
TT0619051
Bán
PP Block Copolymer Injection

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
31.01.2020 15:56  (GMT+3)
TT0619050
Mua
HDPE Injection

25 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua SAKARYA Turkey
-
Tiền mặt trước
-
31.01.2020 12:49  (GMT+3)
TT0619049
Mua
PP Block Copolymer Injection

25 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua SAKARYA Turkey
-
Tiền mặt trước
-
31.01.2020 12:45  (GMT+3)
TT0619048
Bán
SPVC K 70

100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua istanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
30.01.2020 11:09  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí