Skip to content

Hiện tại, có 16 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618057
Bán
HDPE Blow Moulding

148.5 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Turkiye Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.07.2018 14:26  (GMT+3)
TT0618056
Mua
LDPE General Purpose

1,375 kg
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İSTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
23.07.2018 13:19  (GMT+3)
TT0618055
Bán
PET Bottle

100 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB SHANGHAI China
-
L/C ngay
19.07.2018 09:23  (GMT+3)
TT0618052
Mua
LDPE Waste & Scrap

1,000 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua GAZİANTEP Turkey
CIF GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
19.07.2018 12:30  (GMT+3)
TT0618051
Mua
PP Waste & Scrap

1,000 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua GAZİANTEP Turkey
CIF GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
19.07.2018 12:22  (GMT+3)
TT0618050
Bán
GPPS Injection

266 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho istanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.07.2018 11:54  (GMT+3)
TT0618049
Bán
LLDPE C6 Film

99 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.07.2018 11:33  (GMT+3)
TT0618048
Bán
HDPE Film

110 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.07.2018 11:16  (GMT+3)
TT0618047
Bán
PP Block Copolymer Injection

176,000 kg
Đăng nhập để xem
-
FCA istanbul Turkey
-
Ứng tiền
18.07.2018 10:05  (GMT+3)
TT0618045
Bán
Recycled PP

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.07.2018 15:38  (GMT+3)
TT0618044
Bán
Recycled PP

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.07.2018 15:25  (GMT+3)
TT0618043
Bán
Recycled LDPE

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho BASPINAR Turkey
EXW MERSİN Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.07.2018 15:05  (GMT+3)
TT0618042
Bán
Recycled HDPE

12,725 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.07.2018 14:53  (GMT+3)
TT0618040
Bán
PP Homopolymer Raffia

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
17.07.2018 11:06  (GMT+3)
TT0618039
Bán
PP Homopolymer Injection
Nhiều đường
800 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Callao Peru
-
L/C ngay
17.07.2018 04:41  (GMT+3)
TT0618039
Bán
PP Homopolymer Raffia
Nhiều đường
800 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Callao Peru
-
L/C ngay
17.07.2018 04:41  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí