Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 9 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619872
Bán
PP Homopolymer Injection
Nhiều đường
300 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.09.2021 08:50  (GMT+3)
TT0619872
Bán
PP Homopolymer Raffia
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.09.2021 08:50  (GMT+3)
TT0619870
Bán
HDPE Film (7000-F)

49.5 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.09.2021 11:42  (GMT+3)
TT0619869
Bán
SPVC K 67-68

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSKENDERUN Turkey
-
Tiền mặt trước
-
22.09.2021 11:36  (GMT+3)
TT0619867
Bán
EPVC

22 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.09.2021 10:54  (GMT+3)
TT0619866
Bán
PP Block Copolymer Injection

49,500 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSKENDERUN Turkey
-
Tiền mặt trước
-
21.09.2021 10:37  (GMT+3)
TT0619865
Bán
HDPE Film

120 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Helsinki Finland
EXW HELSINKI Finland
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
21.09.2021 23:00  (GMT+3)
TT0619864
Bán
SPVC K 67-68

150 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
21.09.2021 15:52  (GMT+3)
TT0619862
Mua
HDPE Blow Molding (large containers)

150 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua napoli Italy
-
Tiền mặt trước
-
27.09.2021 17:44  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập