Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 9 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0620242
Bán
PP Homopolymer Fibre

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB MERSIN Turkey
Tiền mặt trước
Giao chứng từ trả tiền ngay
07.07.2022 14:44  (GMT+3)
TT0620241
Bán
HDPE Pipe

60 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB İSTANBUL Italy
Tiền mặt trước
Giao chứng từ trả tiền ngay
07.07.2022 14:19  (GMT+3)
TT0620239
Bán
HDPE Blow Moulding

48 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
07.07.2022 14:04  (GMT+3)
TT0620238
Bán
PP Homopolymer Raffia

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
CIF İSTANBUL Turkey
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
07.07.2022 13:53  (GMT+3)
TT0620237
Bán
SPVC K 58

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
06.07.2022 15:03  (GMT+3)
TT0620235
Bán
HDPE Pipe

300 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB ISTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
05.07.2022 14:29  (GMT+3)
TT0620234
Bán
LDPE Film

500 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB ISTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
05.07.2022 12:21  (GMT+3)
TT0620233
Bán
HDPE Injection
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho sakarya Turkey
-
Tiền mặt trước
-
05.07.2022 10:43  (GMT+3)
TT0620233
Bán
HDPE Injection
Nhiều đường
400 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho sakarya Turkey
-
Tiền mặt trước
-
05.07.2022 10:43  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập