Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 8 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0620035
Bán
SPVC K 70

22 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
23.01.2022 21:10  (GMT+3)
TT0620033
Bán
SPVC K 70

98 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
20.01.2022 13:01  (GMT+3)
TT0620031
Bán
HDPE Pipe

297 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho MERSIN İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.01.2022 14:56  (GMT+3)
TT0620030
Bán
HDPE Film

330 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho MERSIN İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.01.2022 14:44  (GMT+3)
TT0620029
Bán
PP Homopolymer Injection

25 mton
Đăng nhập để xem
-
EXW KÖLN Germany
-
Ứng tiền
18.01.2022 15:05  (GMT+3)
TT0620026
Bán
PP Homopolymer Raffia

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB İSTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
L/C ngay
18.01.2022 01:48  (GMT+3)
TT0620025
Bán
HDPE Injection

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB İSTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Chuyển khoản ngân hàng
18.01.2022 01:20  (GMT+3)
TT0620024
Bán
HDPE Blow Moulding

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FOB İSTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Chuyển khoản ngân hàng
18.01.2022 00:54  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập