Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 13 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0619534
Bán
Recycled PP

150 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
03.03.2021 15:31  (GMT+3)
TT0619533
Bán
PP Homopolymer Injection

208 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
28.02.2021 13:08  (GMT+3)
TT0619532
Mua
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Ho chi minh Vietnam
CIF Ho chi minh Vietnam
Chuyển khoản ngân hàng
L/C ngay
25.03.2021 12:13  (GMT+3)
TT0619532
Mua
LDPE Film
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Ho chi minh Vietnam
CIF Ho chi minh Vietnam
Chuyển khoản ngân hàng
L/C ngay
25.03.2021 12:13  (GMT+3)
TT0619532
Mua
PP Homopolymer Raffia
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Ho chi minh Vietnam
CIF Ho chi minh Vietnam
Chuyển khoản ngân hàng
L/C ngay
25.03.2021 12:13  (GMT+3)
TT0619532
Mua
PET Film
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Ho chi minh Vietnam
CIF Ho chi minh Vietnam
Chuyển khoản ngân hàng
L/C ngay
25.03.2021 12:13  (GMT+3)
TT0619531
Bán
HDPE Film
Nhiều đường
247 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua AMBARLI Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
01.03.2021 14:30  (GMT+3)
TT0619531
Bán
HDPE Blow Moulding
Nhiều đường
247 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua AMBARLI Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
01.03.2021 14:30  (GMT+3)
TT0619531
Bán
PP Homopolymer Injection
Nhiều đường
99 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua AMBARLI Turkey
FOB ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
01.03.2021 14:30  (GMT+3)
TT0619530
Bán
PP Block Copolymer Injection

99 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
27.02.2021 14:07  (GMT+3)
TT0619528
Bán
Recycled PP

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
FOB MERSİN Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
26.02.2021 14:44  (GMT+3)
TT0619526
Mua
HDPE Blow Molding (large containers)

247,500 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF ISTANBUL Turkey
-
Ứng tiền
25.02.2021 09:26  (GMT+3)
TT0619524
Bán
Recycled LDPE

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW MERSİN Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
03.03.2021 15:29  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập