Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Chào Mua Bán Nhựa Hiện Nay

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Hiện tại, có 2 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0620735
Bán
PP Homopolymer Raffia
Nhiều đường
125 mton
Đăng nhập để xem
-
EXW Mersin/İskenderun/Istanbul Türkiye
-
Ứng tiền
23.05.2024 17:17  (GMT+3)
TT0620735
Bán
PP Homopolymer Fibre
Nhiều đường
50 mton
Đăng nhập để xem
-
EXW Mersin/İskenderun/Istanbul Türkiye
-
Ứng tiền
23.05.2024 17:17  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập