Skip to content

Hiện tại, có 17 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618182
Mua
HDPE Blow Moulding

12,000 kg
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Altenkirchen Germany
-
Có một kỳ hạn tạm ứng
-
24.09.2018 18:52  (GMT+3)
TT0618181
Bán
HDPE Blow Moulding

150 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İskenderun Turkey
-
Tiền mặt trước
-
26.09.2018 17:19  (GMT+3)
TT0618180
Mua
PP Homopolymer Injection

140 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Odessa Ukraine
-
Ứng tiền
26.09.2018 14:54  (GMT+3)
TT0618179
Bán
PET Bottle

440 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Mersin Turkey
-
Ứng tiền
26.09.2018 10:06  (GMT+3)
TT0618178
Bán
HDPE Blow Moulding

110 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FCA ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
21.09.2018 09:57  (GMT+3)
TT0618177
Bán
LLDPE C4 Film

110 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
FCA ISTANBUL Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
21.09.2018 09:47  (GMT+3)
TT0618176
Bán
GPPS Extrusion

512 mton
Đăng nhập để xem
-
CPT istanbul Turkey
-
Ứng tiền
26.09.2018 09:41  (GMT+3)
TT0618173
Mua
Recycled PP

4 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua İSKENDERUN Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
25.09.2018 16:54  (GMT+3)
TT0618172
Mua
LLDPE C4 Film

25 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ADANA Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.09.2018 13:50  (GMT+3)
TT0618171
Bán
SPVC K 67-68

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.09.2018 11:26  (GMT+3)
TT0618169
Mua
PP Random Copolymer Pipe Type 3

100 mton
Đăng nhập để xem
-
FCA İstanbul Turkey
-
Ứng tiền
24.09.2018 16:37  (GMT+3)
TT0618168
Bán
SPVC K 67-68

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Chuyển khoản ngân hàng
-
20.09.2018 09:38  (GMT+3)
TT0618167
Mua
PP Homopolymer Raffia

99 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Hai Phong Vietnam
-
Giao chứng từ trả tiền ngay
20.09.2018 12:29  (GMT+3)
TT0618166
Bán
Recycled PP

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
20.09.2018 10:01  (GMT+3)
TT0618165
Bán
Recycled HDPE

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
20.09.2018 09:25  (GMT+3)
TT0618164
Bán
Recycled LDPE

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
20.09.2018 09:02  (GMT+3)
TT0618150
Bán
Recycled PP

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW MERSİN Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
20.09.2018 09:12  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí