Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 5 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618888
Bán
SPVC K 67-68

102 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.09.2019 12:46  (GMT+3)
TT0618887
Bán
SPVC K 70

300 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
19.09.2019 12:30  (GMT+3)
TT0618886
Bán
Recycled PP

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho GAZİANTEP Turkey
EXW GAZİANTEP Turkey
Tiền mặt trước
Ứng tiền
17.09.2019 17:33  (GMT+3)
TT0618880
Bán
ABS Injection (White)
Nhiều đường
24.75 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB CAIRO Egypt
-
Chuyển khoản ngân hàng
17.09.2019 15:32  (GMT+3)
TT0618880
Bán
HDPE Film
Nhiều đường
247.5 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB CAIRO Egypt
-
Chuyển khoản ngân hàng
17.09.2019 15:32  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí