Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 16 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618670
Bán
LLDPE C4 Film
Nhiều đường
500 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Istanbul Turkey
-
L/C ngay
30.03.2019 04:47  (GMT+3)
TT0618670
Bán
HDPE Blow Moulding
Nhiều đường
500 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR Istanbul Turkey
-
L/C ngay
30.03.2019 04:47  (GMT+3)
TT0618669
Bán
GPPS Injection

150 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
29.03.2019 10:30  (GMT+3)
TT0618665
Bán
Recycled LDPE
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Bursa Turkey
-
Ứng tiền
27.03.2019 13:54  (GMT+3)
TT0618665
Bán
Recycled HDPE
Nhiều đường
200 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB Bursa Turkey
-
Ứng tiền
27.03.2019 13:54  (GMT+3)
TT0618664
Mua
LLDPE C4 Film

100 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua BG Italy
DDP BG Italy
Có một kỳ hạn tạm ứng
Chuyển khoản ngân hàng
27.03.2019 13:05  (GMT+3)
TT0618662
Mua
LDPE Film

50 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Novi Sad Serbia
DDP Novi Sad Serbia
Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản ngân hàng
27.03.2019 12:14  (GMT+3)
TT0618660
Bán
EVA Low Content(<=18%)

24.75 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
26.03.2019 16:10  (GMT+3)
TT0618659
Bán
HDPE Film

200 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Italy
-
Có một kỳ hạn tạm ứng
-
25.03.2019 12:38  (GMT+3)
TT0618658
Bán
HDPE Blow Moulding

180 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.03.2019 13:11  (GMT+3)
TT0618657
Bán
SPVC K 70

110 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.03.2019 13:07  (GMT+3)
TT0618656
Mua
LDPE Waste & Scrap

50 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Novi Sad Serbia
EXW Novi Sad Serbia
Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản ngân hàng
25.03.2019 12:45  (GMT+3)
TT0618655
Bán
SPVC K 67-68

102 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.03.2019 10:31  (GMT+3)
TT0618654
Bán
PP Homopolymer Injection

200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İstanbul Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.03.2019 09:58  (GMT+3)
TT0618653
Bán
SPVC K 67-68

200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
25.03.2019 09:51  (GMT+3)
TT0618407
Bán
PA 6 Injection

13,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho Bilecik Turkey
-
Tiền mặt trước
-
02.04.2019 14:21  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí