Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 17 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0620514
Bán
SPVC K 58

200 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Houston United States
CIF Livorno Italy
Tiền mặt trước
L/C ngay
30.03.2023 17:11  (GMT+3)
TT0620513
Bán
SPVC K 64-65

500 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Houston United States
CIF Livorno Italy
Tiền mặt trước
L/C ngay
30.03.2023 17:09  (GMT+3)
TT0620512
Bán
PP Homopolymer Raffia

24,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
-
Tiền mặt trước
-
29.03.2023 15:40  (GMT+3)
TT0620511
Bán
HDPE Blow Moulding

24,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
-
Tiền mặt trước
-
29.03.2023 11:44  (GMT+3)
TT0620510
Bán
LLDPE C4 Film

24,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
-
Tiền mặt trước
-
29.03.2023 11:40  (GMT+3)
TT0620509
Bán
HDPE Film

24,750 kg
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
-
Tiền mặt trước
-
29.03.2023 11:36  (GMT+3)
TT0620508
Bán
HDPE Pipe

300 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF SPAIN Spain
-
Chuyển khoản ngân hàng
28.03.2023 16:56  (GMT+3)
TT0620507
Bán
HIPS Extrusion

200 mton
Đăng nhập để xem
-
CFR GREECE Greece
-
Chuyển khoản ngân hàng
28.03.2023 16:46  (GMT+3)
TT0620506
Bán
PP Homopolymer Injection
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
PP Homopolymer BOPP
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
HDPE Pipe (100-Black)
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
HDPE Pipe (100-Natural)
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
HDPE Injection
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
HDPE Injection
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620506
Bán
HDPE Blow Moulding
Nhiều đường
100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:49  (GMT+3)
TT0620505
Bán
PP Homopolymer Raffia

100 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSTANBUL Türkiye
FOB HAMBURG Germany
Chuyển khoản ngân hàng
Giao chứng từ trả tiền ngay
27.03.2023 18:07  (GMT+3)
TT0620503
Bán
HDPE Pipe

495 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho MERSİN İSTANBUL Türkiye
-
Tiền mặt trước
-
27.03.2023 12:10  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập