Skip to content

Chào Mua Bán Nhựa Hiện NayHiện tại, có 9 RFP đang hoạt động trên ChemOrbis.
Yêu cầu - Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết RFP.
Chi tiết RFP Điều kiện
TT0618953
Bán
LLDPE C4 Film

44 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Adana Turkey
-
Tiền mặt trước
-
12.11.2019 11:40  (GMT+3)
TT0618952
Bán
PP Homopolymer Fibre

105 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho Adana Turkey
-
Tiền mặt trước
-
12.11.2019 11:37  (GMT+3)
TT0618951
Bán
R-PET Flakes Clear/Blue

500 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB JAKARTA Indonesia
-
L/C ngay
18.11.2019 07:27  (GMT+3)
TT0618950
Bán
R-PET Flakes Clear

500 mton
Đăng nhập để xem
-
FOB JAKARTA Indonesia
-
L/C ngay
18.11.2019 07:20  (GMT+3)
TT0618949
Mua
PET Bottle

250 mton
Đăng nhập để xem
Xuất kho İSKENDERUN Turkey
-
Tiền mặt trước
-
12.11.2019 14:10  (GMT+3)
TT0618946
Mua
SPVC K 58

100 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Doha Qatar
-
L/C có thời hạn
14.11.2019 10:36  (GMT+3)
TT0618944
Mua
SPVC K 67-68

350 mton
Đăng nhập để xem
-
CIF Doha Qatar
-
L/C có thời hạn
13.11.2019 09:55  (GMT+3)
TT0618943
Mua
PP Random Copolymer Extrusion

16 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua Cavite Philippines
-
Có một kỳ hạn tạm ứng
-
14.11.2019 06:02  (GMT+3)
TT0618942
Bán
SPVC K 70

250 mton
Đăng nhập để xem
Giao tới nhà máy của người mua ISTANBUL Turkey
-
Tiền mặt trước
-
13.11.2019 09:14  (GMT+3)
Dùng thử miễn phí