Skip to content

Bán Yêu cầu TT0618477 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PE->HDPE->HDPE Blow Moulding
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 200 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.01.2019
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích Bulgaria, Algeria, Italy, Greece
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi CFR
   • Hải cảng NAPOLI
   • Thành phố NAPOLI
   • Quốc gia Italy
  • Các điều khoản vận chuyển khác

   • Inco / Giao hàng tận nơi CPT
   • Hải cảng PLOVDIV / SOFIA
   • Thành phố PLOVDIV / SOFIA
   • Quốc gia Bulgaria
  • Thời hạn thanh toán Ưa thích - Ứng tiền

   • Tiền tạm ứng%
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 16.01.2019 17:30   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí