Skip to content

Bán Yêu cầu TT0618556 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->ABS->ABS Injection (White)
  Quality Prime
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 100 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 28.02.2019
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích India
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi CFR
   • Hải cảng Nhava Seva
   • Thành phố Mumbai
   • Quốc gia India
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 18.02.2019 12:25   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí