Skip to content

Bán Yêu cầu TT0618880 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->ABS->ABS Injection (White)
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 24.75 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 03.09.2019
  2 ->Polymers->PE->HDPE->HDPE Film
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 247.5 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 03.09.2019
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng AIN SOKHNA
   • Thành phố CAIRO
   • Quốc gia Egypt
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 17.09.2019 15:32   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập