Skip to content

Bán Yêu cầu TT0618988 Chi tiết
 • 1 ->Recycled Plastics->R-PET->Recycled PET
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 300 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.12.2019
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng TJ PRIOK
   • Thành phố JAKARTA
   • Quốc gia Indonesia
  • Thời hạn thanh toán Ưa thích - L/C ngay

   • Tiền tạm ứng%
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 13.12.2019 12:28   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí