Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619040 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PVC->SPVC->SPVC K 67-68
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 500 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.01.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích India
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi CFR
   • Hải cảng NHAVA SHEVA
   • Thành phố NHAVA SHEVA
   • Quốc gia India
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  • Các điều khoản thanh toán thay thế - Ứng tiền

   • Tiền tạm ứng%
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 22.01.2020 14:02   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập