Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619250 Chi tiết
 • 1 ->Recycled Plastics->R-PET->Recycled PET
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 200 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 08.08.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng TJ PRIOK
   • Thành phố JAKARTA
   • Quốc gia Indonesia
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 05.08.2020 11:34   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập