Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619302 Chi tiết
 • 1 ->Plastic End Products->Nguyên Liệu Nhựa Bao Bì->Plastic Bottles
  Product Specifications Attached Documents
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 1 pc
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 15.10.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích Turkey
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FAS
   • Hải cảng İzmir
   • Thành phố İzmir
   • Quốc gia Turkey
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 28.10.2020 17:14   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập