Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619350 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PVC->SPVC->SPVC K 67-68
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 100 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 15.12.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng Taichung
   • Thành phố Taichung
   • Quốc gia Taiwan
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 27.10.2020 15:24   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập