Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619351 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PP->PP HOMO->PP Homopolymer BOPP
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 49.5 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 25.12.2020
  2 ->Polymers->PP->PP COPOL->PP Block Copolymer->PP Block Copolymer Extrusion
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 49.5 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 25.12.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng UAE
   • Thành phố UAE
   • Quốc gia United Arab Emirates
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 28.10.2020 10:11   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập