Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619352 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PP->PP COPOL->PP Block Copolymer->PP Block Copolymer Injection
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 99 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.12.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FCA
   • Hải cảng Saudi
   • Thành phố Saudi
   • Quốc gia São Tomé and Príncipe
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 28.10.2020 16:57   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập