Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619368 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PE->HDPE->HDPE Pipe (100-Black)
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 52 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.12.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng Taichung
   • Thành phố Taichung
   • Quốc gia Taiwan
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 27.11.2020 18:09   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập