Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619388 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PE->HDPE->HDPE Film
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 1,000 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 25.12.2020
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích Turkey
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi CIF
   • Hải cảng Istanbul
   • Thành phố Istanbul
   • Quốc gia Turkey
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 30.11.2020 09:46   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập