Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619694 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PE->LLDPE->LLDPE C4->LLDPE C4 Film
  Quality Gần Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 1,020,000 kg
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 31.05.2021
  Các điều khoản vận chuyển và thanh toán nội địa
  Quốc gia Đích : Turkey
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi Xuất kho
   • Hải cảng ISTANBUL MERSIN
   • Thành phố ISTANBUL MERSIN
   • Quốc gia Turkey
  • Thời hạn thanh toán Ưa thích - Chuyển khoản ngân hàng

  Tiền mặt trước% Khi giao hàng% Kiểm tra% Kỳ hạn chậm
  Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng ANY PORT KSA
   • Thành phố ANY PORT KSA
   • Quốc gia Italy
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 08.05.2021 13:20   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập