Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619817 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PP->PP HOMO->PP Homopolymer Raffia
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 500 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 30.09.2021
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng Jedahh
   • Thành phố Jedahh
   • Quốc gia Saudi Arabia
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 06.08.2021 06:42   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập