Skip to content

Bán Yêu cầu TT0619865 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PE->HDPE->HDPE Film
  Quality Prime
  Product Specifications Attached Documents
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 120 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 15.09.2021
  Các điều khoản vận chuyển và thanh toán nội địa
  Quốc gia Đích : Finland
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi Xuất kho
   • Hải cảng Helsinki
   • Thành phố Helsinki
   • Quốc gia Finland
  • Thời hạn thanh toán Ưa thích - Chuyển khoản ngân hàng

  Tiền mặt trước% Khi giao hàng% Kiểm tra% Kỳ hạn chậm
  Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích Afghanistan, Andorra, Angola, Albania, Antigua and Barbuda, Algeria, Wales, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Anguilla, Virgin Islands (US), Wallis and Futuna Islands, American Samoa, Antarctica, Western Sahara
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi EXW
   • Hải cảng Helsinki
   • Thành phố HELSINKI
   • Quốc gia Finland
  • Các điều khoản vận chuyển khác

   • Inco / Giao hàng tận nơi FOB
   • Hải cảng Helsinki
   • Thành phố Helsinki
   • Quốc gia Finland

  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Đăng nhập để xem
  • Các điều khoản thanh toán thay thế - Chuyển khoản ngân hàng

   • Tiền tạm ứng%
   • Kỳ hạn chậm 60
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 21.09.2021 23:00   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập