Skip to content

Bán Yêu cầu TT0620274 Chi tiết
 • 1 ->Polymers->PS->HIPS->HIPS Injection
  Quality Prime
  Notes
  Origin : Đăng nhập để xem
  Quantity 500 mton
  Packaging
  Product Specification Details Không thay đổi được
  Ngày giao hàng 16.08.2022
  Điều khoản vận chuyển và thanh toán quốc tế
  Quốc gia Đích United Kingdom
  • Thời hạn Giao hàng Ưu tiên

   • Inco / Giao hàng tận nơi CIF
   • Hải cảng Immingham, Felixstowe, Tees, London
   • Thành phố London
   • Quốc gia United Kingdom
  Tiền mặt trước% Kỳ hạn chậm
  Thông tin liên lạc
  Ngày hết hạn 16.08.2022 04:29   (GMT+3)
  Thông tin Địa chỉ : Đăng nhập để xem
  Ghi chú
  Dùng thử miễn phí
  Đăng nhập