Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

Ở châu Á, thị trường propylene giao ngay đã chuyển sang chế độ phục hồi, từ từ xuất hiện một xu hướng giảm kéo dài một tháng sau hậu quả của sự bùng phát coronavirus ở Trung Quốc...

Tin sản xuất

Giá

Giá hàng ngày Ý

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần Ý

Giá Monomer

Tuần Phân Tích Monomer

Ý Thống kê Nhập khẩu

Dùng thử miễn phí