Skip to content

Phân tích Monomer hàng tuần

Tìm hiểu giá monomer và xu hướng thị trường

Chọn một monomer học giá monomer chỗ / hợp đồng và xu hướng thị trường mới nhất.

Nhóm sản phẩm

Thực hiện theo phân tích cập nhật hàng tuần của etylen, propylen, VCM và styrene tại chỗ và giá hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới để theo dõi các “chi phí” việc chế tạo nhựa và xác định polymer cân đối cung cầu từ xu hướng monomer.
Dùng thử miễn phí