Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

MIỄN PHÍ

Polyolefin players in the Middle East and Africa started to voice their expectations for June on a mostly stable to softer note in the midst of opposite pressures coming from...

Tin sản xuất

Giá

Giá hàng ngày Tây Bắc Âu

Tây Bắc Âu Chỉ số giá

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần Tây Bắc Âu

Monome

Giá trung bình hàng tuần

Tuần Phân Tích Monomer

Dùng thử miễn phí