Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

MIỄN PHÍ

Với giá PE ở mức thấp trong 10 năm, người mua trong lĩnh vực tái chế đang chỉ ra khoảng cách giữa nguyên liệu thô và vật liệu tái chế hẹp hơn bình thường trong hầu hết năm 2019. Sự suy giảm liên tục trên thị trường PE nguyên chất tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tái chế vì cả hai sản phẩm hiện có giá gần như giống nhau trong một số trường hợp...

Tin sản xuất

Giá

Giá hàng ngày PE

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần PE

Thống kê Nhập khẩu

Dùng thử miễn phí