Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

Khi đại dịch coronavirus tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang ứng phó với các biện pháp khác nhau, bao gồm các biện pháp ngăn chặn như khóa máy, kiểm dịch và giới nghiêm. Tuy nhiên, các biện pháp ngăn chặn rộng rãi này không chỉ làm xấu đi những hạn chế về nguồn cung, mà cả các điều kiện về nhu cầu...

Tin sản xuất

Giá

Giá hàng ngày PE

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần PE

Thống kê Nhập khẩu

Dùng thử miễn phí