Skip to content

Công ty Directory

Dưới đây là kết quả tìm kiếm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn:

PT. Polindo Utama

 • 1

  • Khác
  • Công ty thương mại/Nhà phân phối nhựa thành phẩm

 • Others

RESIN TECHNOLOGY INC. (RTI)

 • 0

  • Khác

 • PE
  Others

ROMEI Srl

 • 0

  • Khác
  • Công ty tái chế nhựa

 • PP
  Others

Milliken Asia Pte Ltd

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất hóa chất

 • Others

Yparex B.V.

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất nhựa thành phẩm

 • PE
  PP
  Others

SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất dụng cụ
  • Người mua nhựa thành phẩm
  • Người mua nhựa bán thành phẩm

 • PP
  Others

Polyglass USA Inc (FL)

 • 0

  • Khác
  • Người mua nhựa bán thành phẩm

Quimtia S.A.

 • 0

  • Khác
  • Công ty thương mại/Nhà phân phối nhựa thành phẩm

 • ABS
  PE
  PET
  PP
  PS
  PVC
  Others

 • Nguyên Liệu Nhựa Bao Bì
  Nguyên Liệu Nhựa Xây Dựng
  Nguyên Liệu Nhựa Nông Nghiệp
  Nguyên Liệu Nhựa Dệt May
  Nguyên Liệu Nhựa Khác

Iberoplast SAC

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất nhựa thành phẩm

Caldara Plast S.r.l.

 • 0

  • Khác
  • Công ty tái chế nhựa

 • ABS
  PE
  PS
  Others

26093 tìm thấy hồ sơ.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập