Skip to content

Công ty Directory

Dưới đây là kết quả tìm kiếm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn:

RESIN TECHNOLOGY INC. (RTI)

 • 0

  • Khác

 • PE
  Others

ROMEI Srl

 • 0

  • Khác
  • Công ty tái chế nhựa

 • PP
  Others

Milliken Asia Pte Ltd

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất hóa chất

 • Others

Yparex B.V.

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất nhựa thành phẩm

 • PE
  PP
  Others

SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.

 • 0

  • Khác
  • Nhà sản xuất dụng cụ
  • Người mua nhựa thành phẩm
  • Người mua nhựa bán thành phẩm

 • PP
  Others

Polyglass USA Inc (FL)

 • 0

  • Khác
  • Người mua nhựa bán thành phẩm

Quimtia S.A.

 • 0

  • Khác
  • Công ty thương mại/Nhà phân phối nhựa thành phẩm

 • ABS
  PE
  PET
  PP
  PS
  PVC
  Others

 • Nguyên Liệu Nhựa Bao Bì
  Nguyên Liệu Nhựa Xây Dựng
  Nguyên Liệu Nhựa Nông Nghiệp
  Nguyên Liệu Nhựa Dệt May
  Nguyên Liệu Nhựa Khác

26653 tìm thấy hồ sơ.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập