Skip to content

Công ty Directory

Dưới đây là kết quả tìm kiếm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn:

SABIC HEADQUARTER

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PET
  PP
  PS
  PVC
  Others

SABIC Petrokimya Tic.Ltd.Şti.

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  PS
  PVC
  Others

Sabic Middle East Offshore Company s.a.l

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  PS
  PVC
  Others

Sabic Asia Pacific Pte Ltd

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  PS
  PVC
  Others

SABIC Italia SpA

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  PS
  Others

Borouge Pte Ltd

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  Others

SABIC Africa (Egypt)

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  PS
  PVC
  Others

Borouge Pte Ltd (Abu Dhabi Branch)

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  PP
  Others

Arabian Petrochemical Company - Petrokemya

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • PE
  Others

Borouge Sales and Marketing (Guangzhou) Co Ltd

 • 0

  • Nhà sản xuất polymer

 • Others

52684 tìm thấy hồ sơ.
Dùng thử miễn phí