Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2015

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/01/2016 (05:04)
Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 126 tỷ USD trong năm 2015. Bộ trưởng tuyên bố rằng số lượng ngày càng tăng trong các khoản đầu tư nước ngoài đối với các dịch vụ và các ngành sản xuất tiên tiến.

Đầu tư từ các nước lớn được giữ ổn định trong năm 2015 trong khi các khu thương mại tự do của Trung Quốc với các chính sách ưu đãi có các dòng vốn nước ngoài bổ sung nhiều nhất.

Trong năm 2014, Trung Quốc đã thu hút 119,6 tỷ USD đầu tư của phi tài chính nước ngoài, vượt qua nước nhận đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, Mỹ, lần đầu tiên, theo các phương tiện truyền thông.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập