Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Ấn Độ tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài tại các mỏ dầu và khí gas

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/08/2016 (04:45)
Theo truyền thông cho biết, Ấn Độ đang tìm kiếm thị trường quốc tế để đầu tư nhằm phát triển các cơ sở sản xuất gas và dầu mỏ có quy mô hẹp của nước này do nhu cầu dầu mỏ được khôi phục. Dự án phát triển cơ sở khai thác này không yêu cầu kinh nghiệm.

Ấn Độ chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ nhưng nước này cũng sản xuất để đáp ứng khoảng 20% yêu cầu. Sản lượng dầu mỏ của nước này hiện nay ở mức 37 triệu tấn, tuy nhiên, nhu cầu đang tăng trưởng. Vào năm ngoài, tổng nhu cầu dầu mỏ của nước này là 225 triệu tấn và nhập khẩu khoảng 78% chủ yếu từ các nước vùng vịnh.

Các cơ sở khai thác này năm ở nhiều vùng chẳng hạn như Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Rajasthan và Tamil Nadu với sản lượng khai thác tiềm năng khoảng 625 triệu thùng.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập